Redakcja naukowa: Joanna Teklik (IFRom UAM), Jędrzej Pawlicki (IFRom UAM)Język publikacji: francuskiHarmonogram:
 • do 30 czerwca 2015 – przesłanie artykułów (wymagana rejestracja w systemie)
 • do 1 października 2015 – recenzje i decyzja o dopuszczeniu bądź odrzuceniu artykułu
 • Studia Romanica Posnaniensia XLIII/1 (2016)
 • do 31 października 2015 – uwzględnienie uwag recenzentów, zamieszczenie ostatecznej wersji tekstu w systemie zgodnie z normami redakcyjnymi
 • marzec 2016 – publikacja

Oczekiwane zagadnienia badawcze:

 • uniwersalność literatury frankofońskiej
 • formy dialogu z literaturą francuską
 • odrzucenie wpływów literatury francuskiej
 • złamanie podziału na centrum i peryferia
 • tradycyjne tematy powieści frankofońskiej: tożsamość i historia
 • zagadnienia poruszane przez pisarzy przynależących do mniejszości
 • wygnanie i inne miejsca wspólne literatur frankofońskich
 • sprzeczności i paradoksy frankofońskiej wypowiedzi literackiej
 • doświadczenie granicy i transgresji
 • nowatorstwo formalne w powieści frankofońskiej.

Więcej informacji w francuskiej wersji strony