Redakcja naukowa: dr Małgorzata Spychała (IFRom UAM) , dr Xavier Pascual López (IFRom, UAM)Język publikacji: hiszpański

Oczekiwane zagadnienia badawcze:

 • Lingüística
 • Lingüística cognitiva
 • Lingüística contrastiva
 • Análisis del discurso y pragmática
 • Pluralidad del español
 • Lengua y cultura
 • Enseñanza de ELE (destrezas, gramática, léxico, pragmática)
 • Didáctica intercultural

Harmonogram

 • do 1 grudnia 2015 - przesłanie propozycji artykułów
 • do 15 grudnia 2015 - potwierdzenie przyjęcia propozycji artykułów
 • do 31 kwietnia 2016 – przesłanie artykułów do recenzentów
 • do 1 sierpnia 2016 – recenzje i decyzja o przyjęciu bądź odrzuceniu artykułu
 • do 31 sierpnia 2016 – uwzględnienie uwag recenzentów, przesłanie ostatecznej wersji artykułu, zgodnej z normami redakcyjnymi
 • grudzień 2016 – publikacja

Rada Czasopisma zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia pierwszej, wstępnej selekcji nadesłanych artykułów i odrzucenia artykułów niezgodnych z profilem czasopisma bądź numeru.

Propozycje artykułów należy przesyłać do najpóźniej do 15 grudnia 2015 r. na adres: mspych@amu.edu.pl