Pressto.

Nagłowek strony

zapowiedzi wydawnicze: numer XLIII/3 (2016): Język i literatura katalońska: ujęcia i wyzwania

Redakcja naukowa: Xavier Pascual López (IFRom UAM) i Barbara Łuczak (IFRom UAM)
Język publikacji: kataloński
Oczekiwane zagadnienia badawcze:
Językoznawstwo
 • pragmatyka i analiza dyskursu
 • socjolingwistyka i polityka językowa w Krajach Katalońskich
 • etnolingwistyka katalońska: język, myśl, kultura
Literaturoznawstwo
 • współczesna proza katalońska w dialogu z literaturą światową
 • granice i transgresje we współczesnej literaturze katalońskiej
 • współczesna literatura katalońska w relacji z nauką - wpływy i interferencje
Harmonogram
 • do 1 września 2015 - przesłanie propozycji artykułów
 • do 15 września 2015 - potwierdzenie przyjęcia propozycji artykułów
 • do 31 stycznia 2016 – przesłanie artykułów
 • do 1 maja 2016 – recenzje i decyzja o przyjęciu bądź odrzuceniu artykułu
 • do 31 maja 2016 – uwzględnienie uwag recenzentów, przesłanie ostatecznej wersji artykułu, zgodnej z normami redakcyjnymi
 • wrzesień 2016 – publikacja
Rada Czasopisma zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia pierwszej, wstępnej selekcji nadesłanych artykułów i odrzucenia artykułów niezgodnych z profilem czasopisma bądź numeru.

Propozycje artykułów należy przesyłać na adres:
xpascual@amu.edu.pl (językoznawstwo)
basia@amu.edu.pl (literaturoznawstwo)


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo