Missionary Societies in the Evangelical Churches: Origins and Characteristics
PDF (English)

Słowa kluczowe

stowarzyszenia misyjne
Kościoły ewangelickie
metodologia misji
Biblia
świeccy
woluntaryzm
spontaniczność

Jak cytować

Catalano, R. (2014). Missionary Societies in the Evangelical Churches: Origins and Characteristics. Annales Missiologici Posnanienses, 19, 107–135. https://doi.org/10.14746/amp.2014.19.5

Liczba wyświetleń: 373


Liczba pobrań: 560

Abstrakt

Artykuł opisuje jedno z najciekawszych zjawisk w dziejach misji – powstanie i rozwój stowarzyszeń misyjnych, na przełomie XVIII i XIX w. Początek tej historii był skromny i wiązał się z doświadczeniem prostego szewca, który został pastorem baptystycznym i misjonarzem w Indiach. Jednak wkrótce jego doświadczenie zostało przejęte przez wszystkie Kościoły wywodzące się z reformacji. Cechą charakterystyczną tego procesu była spontaniczność w tworzeniu stowarzyszeń, których celem było głoszenie Ewangelii w krajach zamorskich. Dla świata protestanckiego była to nowość, gdyż w pierwszym i drugim wieku po dokonaniach Lutra i Kalwina jego zaangażowanie misyjne było niewielkie. W relatywnie krótkim czasie stowarzyszenia zdołały wytworzyć własne dyrektywy duszpasterskie, a ich członkowie na misjach zaangażowali się także w projekty społeczne i edukacyjne, ściśle związane z działalnością misyjną. W artykule ukazano także pewne ograniczenia, które były związane z działalnością stowarzyszeń misyjnych.

https://doi.org/10.14746/amp.2014.19.5
PDF (English)

Bibliografia

Aughton P., Endeavour: The Story of Captain Cook’s First Great Epic Voyage, London: Cassell & Co., 2002.

Baptist Confession of Faith, ed. W.L. Lumpkin, Valley Forge, PA: Judson Press, 1969.

Bevans S.B., Schroeder R.P., Constant in Context. A Theology of Mission for Today, Quezon City and Bangalore: Claretian Publications, 2004.

Bosch D.J., Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission, Maryknoll: Orbis Book, 2011 [1st edition 1991].

Carey W., An Enquiry, into the Obligations of Christians, to Use Means for the Conversion of the Heathens, London: The Carey Kingsgate Press Limited (new facsimile edition), 1961.

Cook J., The Journals, ed. P. Edwards, London: Penguin Books, 2003.

Cook J., A Voyage Round the World, ed. G. Forster, vol. 1-2, University of Hawaii Press, 2000 (published first 1777 as: A Voyage round the World in His Britannic Majesty’s Sloop Resolution, Commanded by Capt. James Cook, during the Years, 1772, 3, 4, and 5).

George T., Faithful Witness: The Life of William Carey, Birmingham: New Hope Publishers 1991 (2nd ed. Christian History Institute, 1998).

Glenn Hinson E., William Carey and Ecumenical Pragmatism, “Journal of Ecumenical Studies” 17.2 (1980), p. 73-83.

Hough R., Captain James Cook: A Biography, London: Hodder & Stoughton, 1994.

Kopf D., British Orientalism and the Bengal Renaissance, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1969.

Kumar Chatterjee S., Hannah Marshman, The first woman missionary in India, Hooghly 2006.

Neil S., A History of Christian Missions, New York: Viking Press, 1994.

Payne E.A., Introduction, in: W. Carey, An Enquiry, into the Obligations of Christians, to Use Means for the Conversion of the Heathens, London: The Carey Kingsgate Press Limited (new facsimile edition), 1961, p. I-XX.

Pennington B.K., Was Hinduism Invented? Britons, Indians, and the Colonial Construction of Religion, Oxford: Oxford University Press, 2005.

Pennington E., The SPG Anniversary Sermons 1702-1783, n.p., n.d.

Porter A., Religion Versus Empire? British Protestant Missionaries and Overseas Expansion, 1700-1914, Manchester: Manchester University Press, 2004.

Potts E.D., British Baptist Missionaries in India 1793-1837, Cambridge: Cambridge University Press, 1967.

Robert D., American Women in Mission: A Social History of Their Thought and Practice, Macon, GA: Mercer University Press, 1996.

Robson J., The Captain Cook Encyclopedia, Random House Australia, 2004.

Rouse R., William Carey’s ‘Pleasing Dream’, “The International Review of Missions” 38(1949), p. 181-192.

Singh B., The First Protestant Missionary to India: Bartholomaeus Ziegenbalg (1683-1710), New Delhi: Oxford University Press, 1999.

Smith A.C., The Serampore Mission Enterprise, Bangalore: Centre for Contemporary Christianity, 2006.

Stanley B., The History of the Baptist Missionary Society 1792-1992, Edinburgh: T & T Clark, 1992.

Stewart K.J., Restoring the Reformation. British Evangelicals and the Francophone ‘Réveil’ 1816-1849, [Studies in Evangelical History and Thought], Carlisle: Paternoster, 2007.

The Church Mission Society and World Christianity 1799-1999, ed. K. Ward and B. Stanley, Grand Rapids MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 2000.

Thomas N., The Extraordinary Voyages of Captain James Cook, New York: Walker & Co., 2003.

To Advance the Gospel: Selections from the writings of Rufus Anderson, ed. R. Pierce Beaver, Grand Rapids: Eerdmans, 1967.

Walls A.F., The Cross-cultural Process in Christian History, Maryknoll: Orbis Books, 2002.

Walls A.F., The Missionary Movement in Christian History. Studies in the Transmission of Faith, Maryknoll: Orbis Book, 1996.