Pressto.

Nagłowek strony

Nr 19 (2014)

Spis treści

Rozmowa o historii misji średniowiecznych PDF
Jerzy Strzelczyk 7-35
„Przybędą ze wschodu i zachodu [...]”. Augustyńska interpretacja Mt 8,11 i Łk 13,28-29 na tle starożytnej egzegezy PDF
Leon Nieścior 37-77
Bimaadiziwin Native American Approaches to the Mystery of Life PDF (English)
Achiel Peelman 79-89
Jesuit Missionaries Building a Global Network Eighteenth-Century Exploration of the World in the Name of God A Story of Disjointed Memory PDF (English)
Albrecht Classen 91-105
Missionary Societies in the Evangelical Churches: Origins and Characteristics PDF (English)
Roberto Catalano 107-135
Pole pracy misji ad gentes Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w XIX wieku w Ameryce Północnej PDF
Wojciech Kluj 137-166
Udział Kościoła katolickiego we wprowadzaniu pokoju pomiędzy plemionami prowincji Southern Highlands w diecezji Mendi w Papui-Nowej Gwinei PDF
Marek Król 167-179
Znaczenie kultury w dziele ewangelizacji PDF
Anna Miśkowiec 181-201
Przeobrażenia funkcji wydawniczych polskiego czasopiśmiennictwa misyjnego PDF
Marcin Wrzos 203-226
Dwanaście lat Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki PDF
Kinga Puchała 227-232

Recenzje

In ascolto dell’America. Popoli, culture, religioni, strade per il futuro. Atti del Convegno Internazionale (Pontificia Università Urbaniana, 7-9 aprile 2014), a cura di A. Trevisiol, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2014, pp. 477. PDF (English)
Sandra Mazzolini 235-237
Gaetano Sabetta, Metodica dell’incontro tra religioni. Cristianesimo, induismo buddismo, UUP, Città del Vaticano 2014, pp. 407. PDF (English)
Benedict Kanakappally 239-240
Matteo Nicolini-Zani, Monaci cristiani in terra cinese: storia della missione monastica in Cina, Magnano (Bi) [Biella, Italy], Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose, 2014, pp. 609. PDF (English)
Zhao Hongtao, Emanuele Raini 241-243
Bogusław Dąbrowski OFMConv, Specyfika ewangelizacji inkulturacyjnej grupy etnicznej Baganda na przykładzie diecezji Kasana-Luweero, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2014, ss. 304. PDF
Maciej Ząbek 245-246
Wojciech Kluj OMI, Kształtowanie się podstawowych tekstów wiary w języku malgaskim, Wydawnictwo Missio-Polonia, Warszawa 2013, ss. 378. PDF
Jarosław Różański 247-248

Komunikaty/kronika

Kalendarium działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” w latach 2012-2014 PDF
Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio 251-263
Współpraca Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie PDF
Karolina Mrówka 265-266
Akademickie Koło Misjologiczne w Poznaniu w latach 2012-2013 PDF
Katarzyna Mich 267-269
Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia. Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 25-26 września 2014 PDF
Pavel Lemekh, Patryk Osadnik 271-276


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo