Tom 19 (2014)
Jerzy Strzelczyk
7-35
Rozmowa o historii misji średniowiecznych
https://doi.org/10.14746/amp.2014.19.1
PDF
Leon Nieścior
37-77
„Przybędą ze wschodu i zachodu [...]”. Augustyńska interpretacja Mt 8,11 i Łk 13,28-29 na tle starożytnej egzegezy
https://doi.org/10.14746/amp.2014.19.2
PDF
Achiel Peelman
79-89
Bimaadiziwin Native American Approaches to the Mystery of Life
https://doi.org/10.14746/amp.2014.19.3
PDF (English)
Albrecht Classen
91-105
Jesuit Missionaries Building a Global Network Eighteenth-Century Exploration of the World in the Name of God A Story of Disjointed Memory
https://doi.org/10.14746/amp.2014.19.4
PDF (English)
Roberto Catalano
107-135
Missionary Societies in the Evangelical Churches: Origins and Characteristics
https://doi.org/10.14746/amp.2014.19.5
PDF (English)
Wojciech Kluj
137-166
Pole pracy misji ad gentes Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w XIX wieku w Ameryce Północnej
https://doi.org/10.14746/amp.2014.19.6
PDF
Marek Król
167-179
Udział Kościoła katolickiego we wprowadzaniu pokoju pomiędzy plemionami prowincji Southern Highlands w diecezji Mendi w Papui-Nowej Gwinei
https://doi.org/10.14746/amp.2014.19.7
PDF
Anna Miśkowiec
181-201
Znaczenie kultury w dziele ewangelizacji
https://doi.org/10.14746/amp.2014.19.8
PDF
Marcin Wrzos
203-226
Przeobrażenia funkcji wydawniczych polskiego czasopiśmiennictwa misyjnego
https://doi.org/10.14746/amp.2014.19.9
PDF
Kinga Puchała
227-232
Dwanaście lat Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki
https://doi.org/10.14746/amp.2014.19.10
PDF