Rozmowa o historii misji średniowiecznych

Main Article Content

Jerzy Strzelczyk

Abstrakt

On September 25-26th 2014 the Institute of History, Adam Mickiewicz University in Poznań, has organized a conference „Christianization of Europe. The Church at the turn of the first and second millenium”. It was the first of planned three conferences which preceed the 1050 anniversary of the baptism received by Polish prince Mieszko I in 966 and the official introduction of Christianity to Poland. Prof. Strzelczyk was one of the main organizers of this conference and the discussion reported below touches the subjects related to his professional career as a historian, focusing on the study of the history of Christian missions in Middle Ages.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Strzelczyk, J. (2014). Rozmowa o historii misji średniowiecznych. Annales Missiologici Posnanienses, (19), 7-35. https://doi.org/10.14746/amp.2014.19.1
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Jerzy Strzelczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Poznań, Polska

Emerytowany profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mediewista, specjalizujący się w średniowiecznych dziejach Polski i Europy, zwłaszcza politycznej, społecznej, etnicznej i intelektualnej historii wczesnego i pełnego średniowiecza, historii Słowian i stosunków słowiańsko-germańskich (polsko-niemieckich), wiedzy i wyobraźni geograficzno-etnograficznej średniowiecza (wraz z historią odkryć geograficznych), misji chrześcijańskich, miejsca kobiet w historii kultury europejskiej i pozaeuropejskiej. Był m.in. kierownikiem Zakładu Historii Średniowiecznej, prodziekanem Wydziału Historycznego, prorektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dyrektorem Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek-korespondent PAN, członek czynny PAU, doktor honoris causa Akademii Pedagogicznej im. Jana Długosza w Częstochowie i Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor wielu prac, z których ostatnia to: Longobardowie. Ostatni z wielkiej wędrówki ludów V-VIII w., PWN, Warszawa 2014.