Przeobrażenia funkcji wydawniczych polskiego czasopiśmiennictwa misyjnego
PDF

Słowa kluczowe

czasopisma misyjne
misje w mediach
funkcje czasopism misyjnych

Jak cytować

Wrzos, M. (2014). Przeobrażenia funkcji wydawniczych polskiego czasopiśmiennictwa misyjnego. Annales Missiologici Posnanienses, 19, 203–226. https://doi.org/10.14746/amp.2014.19.9

Liczba wyświetleń: 253


Liczba pobrań: 165

Abstrakt

The article deals with the transformation of the editorial strategies of the Polish missionary press. The contents of a missionary magazine, frequency of its publication, the quality of articles etc. depend on the policies of editorial boards and publishers. The goal of the contemporary missionary press is to provide information (missionary news), to influence public opinion, to create correct attitudes towards missions, to inspire different forms of involvement, to educate, to obtain economic support for missions etc. Those who analyze the milieu of the Catholic mass-media underline also its purpose to evangelize. All those aspects are taken into consideration in the article, which analyzes the developments of the Polish missionary press following three periods of recent history: before the Second World War, between 1945 and 2000 and in the 21st century.
https://doi.org/10.14746/amp.2014.19.9
PDF

Bibliografia

Apele i Orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930-2010), red. F. Jabłoński, Gniezno 2010.

Apostoł Madagaskaru. Wybór listów ojca Jana Beyzyma, red. C. Drążek, Kraków 1995 i 2002.

Bertrand C.J., Deontologia mediów, Warszawa 2007.

Chyliński M., Russ-Mohl S., Dziennikarstwo, Warszawa 2008.

Dziedzic J., Gackowski T., Manipulacja w mediach. Media o manipulacji, Warszawa 2012.

Jabłoński F., Recepcja idei misyjnej w Polsce po Soborze Watykańskim II, Kraków 2003.

Jagieł G., Prasa misyjna – początki i idee, „Światło Narodów” 6(1982), s. 6-9.

Lepa A., Ewangelizacja przez środki społecznego przekazu, „L’Osservatore Romano” (sekcja polska), R 1999, nr 218, s. 28.

Lepa A., Świat manipulacji, Częstochowa 2009.

Many Voices, One World. Report by the International Commission for the Study of Communications Problems, Paris–London–New York 1981.

Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Warszawa 1977.

Młynarz K., Funkcja radia, telewizji i prasy, Warszawa 1971.

Nieć M., Komunikowanie społeczne i media, Warszawa 2010.

Niewalda M., Metody manipulacji mediów XXI wieku, Warszawa 2013.

Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008.

Pokorna-Ignatowicz K., Kościół w świecie mediów. Historia – dokumenty – dylematy, Kraków 2002.

Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.

Szulczewski M., O funkcjach i roli prasy w społeczeństwie, Warszawa 1964.

Tetelowska I, Szkice prasoznawcze, Kraków 1967.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, tekst jednolity: Dz.U. z 1984, Nr 5 poz. 24.

Wrzos M., Polskie czasopiśmiennictwo misyjne po II wojnie światowej, Poznań 2013.