Folklorystyczne opisy początków świata i człowieka
PDF

Słowa kluczowe

Adam i Ewa
folklor
stworzenie

Jak cytować

Kalniuk, T. (2019). Folklorystyczne opisy początków świata i człowieka. Annales Missiologici Posnanienses, (23), 111–120. https://doi.org/10.14746/amp.2018.23.7

Abstrakt

In traditional Polish folk culture, ordinary villagers were not interested in cosmogenesis and anthropogenesis. However, local folklore provides some interesting examples of narration which revolve around the origins of the world and man. Even at the end of the 20 th century – apart from etiologic tales – Polish scholars recorded some occurrences of so-called “paradise scenes” or “heavens”. These tales or their stagings contained biblical and non-biblical messages concerning the prehistory of man.

https://doi.org/10.14746/amp.2018.23.7
PDF

Bibliografia

Bartmiński, Jerzy. „Niebo się wstydzi. Wokół ludowego pojmowania ładu świata.” Kultura, literatura, folklor. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej. Red. Marek Graszewicz i Jacek Kolbuszewski. Warszawa: LSW, 1988. 96-106.

Błachowski, Aleksander. „Widowisko ludowe Król Herod z Ciechanowca pow. Siemiatycze.” Literatura Ludowa (1960) 2-3: 92-107.

Ciszewski, Stanisław. „Lud rolniczo-górniczy z okolic Sławkowa w powiecie olkuskim.” Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej (1887) 11: 1-130.

Federowski, Michał. Lud białoruski na Rusi litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej. T. 1. Kraków: AU, 1897.

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. T. 1: Chrystus odwołuje się do „początku”. Lublin: KUL, 1981.

Kalniuk, Tomasz, „Głupiec/Głupcy.” Polska bajka ludowa. Słownik. Dostęp 1 marca 2018. http://bajka.umk.pl/slownik/lista-hasel/haslo/?id=65.

Kalniuk, Tomasz, Mityczni obcy. Dzieci i starcy w polskiej kulturze ludowej przełomu XIX i XX wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2014.

Kocjan, Krzysztof. „Ludowa waloryzacja płciowości. Apokryficzne wątki w ludowej wersji historii o Adamie i Ewie.” Polska Sztuka Ludowa „Konteksty” (1992) 2: 43-44.

Kolberg, Oskar. Dzieła wszystkie, Poznań–Wrocław: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1962.

Krzyżanowski, Julian. Polska bajka ludowa w układzie systematycznym. T. 1-2. Wrocław: PWN, 1962-1963.

Pawluczuk, Włodzimierz. „Perspektywy kultury ludowej.” Regiony (1975) 2: 25-57.

Petrow, Aleksander. „Lud ziemi dobrzyńskiej, jego charakter, mowa, zwyczaje, obrzędy,

pieśni, przysłowia, zagadki, itp.” Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej (1878) 2: 3- 182.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. Red. A. Jankowski et al, Poznań: Pallotinum, 4 1991.

Serafin, Ewa. „Ludowe opowiadanie ajtiologiczne.” Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne. Red. Adrian Mianecki i Violetta Wróblewska. Toruń: UMK, 2002. 119-128.

Simonides, Dorota. „Spór z diabłem o stworzenie człowieka.” Dlaczego drzewa przestały mówić. Ludowa wizja świata. Oprac. Dorota Simonides, Opole: Nowik, 2010.

Thomas, William. Znaniecki, Florian. Chłop polski w Europie i Ameryce. T. 1: Organizacja grupy pierwotnej. Tłum. M. Metelska. Warszawa: LSW, 1976.

Tokarska-Bakir, Joanna. Wyzwolenie przez zmysły. Tybetańskie koncepcje soteriologiczne. Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 1997.

Tomicki, Ryszard. „Ludowe mity o stworzeniu człowieka.” Etnografia Polska (1980) 24, 2: 49-120.

Tomicki, Ryszard. „Mit.” Słownik etnologiczny. Red. Zofia Staszczak. Warszawa–Poznań: PWN, 1987: 244-248.

Tomicki, Ryszard. „Słowiański mit kosmogoniczny.” Etnografia Polska (1976) 20, 1: 47-97.

Witos, Wincenty, Dzieła wybrane, t. 1: Moje wspomnienia, cz. 1. Warszawa: LSW, 1998.

Zając, Paweł. „Nadprzyrodzone w kulturze ludowej.” Nadprzyrodzone. Red. E. Przybył. Kraków: UJ, 2003: 85-98.

Zowczak, Magdalena. Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej. Toruń: UMK, 2013.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Annales Missiologici Posnanienses są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Annales Missiologici Posnanienses udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Annales Missiologici Posnanienses pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...