Zarys historii ewangelizacji Meksyku od XVI do XVII wieku

Main Article Content

Tomasz Szyszka

Abstrakt

The evangelization of Mexico in the 16th and 17th centuries is a fascinating period in the history of Christianization of the New World. The creative confrontation of the then missionaries (Franciscans, Dominicans, Augustinians, and Jesuits) with local cultures and beliefs and the Spanish conquest system resulted in the development of innovative methods of working with indigenous peoples (catechisms, education, art, hospitality, scientifi c research) and the creation of stable church structures in Mexico.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tomasz Szyszka. (2019). Zarys historii ewangelizacji Meksyku od XVI do XVII wieku. Annales Missiologici Posnanienses, (24), 7-30. https://doi.org/10.14746/amp.2019.24.1
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Tomasz Szyszka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Teologiczny

Tomasz Szyszka SVD, ks. dr hab. prof. UKSW, adiunkt w Katedrze Misjologii Instytutu Nauk Teologicznych WT UKSW. Zajmuje się historią ewangelizacji Ameryki Łacińskiej oraz badaniami nad pielgrzymkami Jana Pawła II do Ameryki Łacińskiej.

Bibliografia

 1. Alvear Acevedo, Carlos. La Iglesia en la historia de México. México: Editorial Jus, 1995.
 2. Aramoni Calderón, Dolores. „Iglesia, cultura y represión entre los zoques de Chiapas en el siglo XVII.” Catolicismo y Extirpación de Idolatrías. Siglos XVI-XVIII. Red. Gabriela Ramos, Hen-rique Urbano. Cusco: Centro de Estudios Regionales andinos „Bartolomé de las Casas”, 1993. 367-387.
 3. Baraniecka, Kamila. Teatr ewangelizacyjny w Nowej Hiszpanii w szesnastym wieku. Dokumenty robocze nr 48. Warszawa: Cesla, 2007.
 4. Bey, Horst von der. „Auch wir sind Menschen so wie ihr!”. Franziskanische Dokumente des 16. Jahrhunderts zur Eroberung Mexikos. Paderborn: Schöning, 1995.
 5. Borges, Pedro. „La metodología misional americana.” Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas (siglos XV-XIX). Red. Pedro Borges. Vol. 1. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1992. 495-507.
 6. Chauvet, Fidel. „Las misiones franciscanas.” Historia general de la Iglesia en América Latina: México. Red. Enrique Dussel. Vol. 5. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1984. 28-48.
 7. Chávez, Eduardo. Drugi całun. Matka Boża z Gwadelupy – wyzwanie dla nauki, historii i wiary. Tłum. Agnieszka Fijałkowska Żydok. Kraków: Wydawnictwo M, 2010.
 8. Chávez, Eduardo. La Verdad de Guadalupe, México: Ediciones Ruz, 2009.
 9. Churruca Paláez, Agustín. Historia de la Iglesia en México. México: Buena Prensa, A.C., 2005.
 10. Coe, Michael. Ameryka prekolumbijska. Tłum. Hanna Turczyn-Zalewska. Warszawa: Świat Książki, 1997.
 11. Cortés, Hernán. Listy o zdobyciu Meksyku. Tłum. Maria Mróz, Ryszard Tomicki. Gdańsk: Novus Orbis, 1997.
 12. Dembicz, Andrzej. Filozofia poznania Ameryki, Warszawa: Cesla, 2006.
 13. Deslandres, Dominique. „Das Christentum in Süd und Nordamerika.” Die Geschichte des Christen-tums. Red. Pietri Jean-Marie Mayeur. Band 9. Freiburg im Breisgau: Herder, 1998. 613-661.
 14. Duran, Juan Guillermo. Monumenta Catechetica Hispanoamericana (siglos XVI-XVIII). Vol. 1. Buenos Aires: Facultad de Teología de la PUCA Santa Maria de los Buenos Aires, 1984.
 15. Fernández Galiano, María José. „México: La evangelización de Baja California.” Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas (siglos XV-XIX). Red. Pedro Borges. Vol. 2. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1992. 185-198.
 16. Frankowska, Maria. „Symbolika religijna i jej znaczenie w wierzeniach Indian Meksyku na przykła-dzie znaku krzyża (wiek XVI-XX).” Etnografia Polska 29.2 (1985): 83-105.
 17. Galmés, Lorenzo. Grandes evangelizadores americanos, Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas (siglos XV-XIX). Red. Pedro Borges. Vol. 1. Madrid: Biblioteca de Autores Cristia-nos, 1992. 615-630.
 18. García y García, Antonio. Las asambleas jerárquicas, Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas (siglos XV-XIX). Red. Pedro Borges. Vol. 1. Madrid: Biblioteca de Autores Cristia-nos, 1992. 175-192.
 19. Gómez Canedo, Lino. Evangelización, cultura y promoción social. Ensayos y estudios críticos sobre la contribución franciscana a los orígenes cristianos de México (siglos XVI-XVIII). México: Editorial Porrúa, 1993.
 20. Grzybowski, Stanisław. Narodziny Świata Nowożytnego 1453-1605. Wielka Historia Świata. T. 6. Warszawa: Świat Książki, 2005.
 21. Gutiérrez Casillas J. La organización de la Iglesia en la Nueva España, Historia general de la Igle-sia en América Latina: México. Red. Enrique Dussel. Vol. 5. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1984. 55-93.
 22. Martín Rivera de J. La vida cotidiana de la cristiandad en la Nueva España, Historia general de la Iglesia en América Latina: México. Red. Enrique Dussel. Vol. 5. Salamanca: Ediciones Sígu-eme, 1984. 95-164.
 23. Martínez Ferrer L. Otras recepciones de Trento en América (1585-1682), „Las asambleas eclesiásti-cas anteriores a la recepción de Trento.” Teología en América Latina. Red. Josep Ignasi Saran-yana. Vol. 1. Madrid: Iberoamerica, Frankfurt am Main: Vervuert 1999. 181-219.
 24. Martínez Ferrer, Luís. Alejos-Grau, Carmen José. „Las asambleas eclesiásticas anteriores a la re-cepción de Trento.” Teología en América Latina. Red. Josep Ignasi Saranyana. Vol. 1. Madrid: Iberoamerica, Frankfurt am Main: Vervuert 1999. 88-148.
 25. Medina, Miguel Ángel. „Métodos y medios de evangelización de los Dominicos en América.” Actas del I Congreso Internacional sobre los Dominicos y el Nuevo Mundo. Sevilla: 21-25 de abril de 1987. Madrid 1988. 157-207.
 26. Medina, Miguel Ángel. Los dominicos en América. Presencia y actuación de los dominicos en la América colonial española de los siglos XVI-XIX. Madrid: Editorial Mapfre, 1992.
 27. Mendieta, Gerónimo de. Historia Eclesiástica Indiana. México: Editorial Porrúa, 1993.
 28. Milhou, Alain. „Lateinamerika.” Die Geschichte des Christentums. Die Zeit der Konfessionen (1530-1620/30). Red. Marc Venard. Vol. 8. Freiburg im Breisgau: Herder 1992. 772-874.
 29. Morales Valerio, Francisco. „La evangelización fundante (siglo XVI).” Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas (siglos XV-XIX). Red. Pedro Borges. Vol. 2. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1992. 125-144.
 30. Morales Valerio, Francisco. „La Iglesia en Yucatán.” Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Fi-lipinas (siglos XV-XIX). Red. Pedro Borges. Vol. 2. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1992. 199-214.
 31. Morales Valerio, Francisco. „México: la evangelización del noroeste.” Historia de la Iglesia en His-panoamérica y Filipinas (siglos XV-XIX). Red. Pedro Borges. Vol. 2. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1992. 166-168.
 32. Morales Valerio, Francisco. „México: La Iglesia diocesana (I).” Historia de la Iglesia en Hispa-noamérica y Filipinas (siglos XV-XIX). Red. Pedro Borges. Vol. 2. Madrid: Biblioteca de Auto-res Cristianos, 1992. 91-109.
 33. Morales Valerio, Francisco. „México: La Iglesia diocesana (II).” Historia de la Iglesia en Hispano-américa y Filipinas (siglos XV-XIX). Red. Pedro Borges. Vol. 2. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1992. 116-121.
 34. Nowa historia Meksyku. Tłum. Sarah Kuźmicz. Red. Erik Velásquez García. Warszawa: PWN, 2016. Pérez Puente L. El concierto imposible. Los concilios provinciales en la disputa por las parroquias indígenas (México, 1555-1647), México: Iisue, 2016.
 35. Ricard, Ricardo. La conquista espiritual de México, México: Editorial Jus, 2004.
 36. Sahagún, Bernardino de. Rzecz z dziejów Nowej Hiszpanii, Księgi I, II, III. Kęty: Biblioteka Klasy-ków Antropologii, 2007.
 37. Sanchez Herrero, José. „Catequesis franciscana en el s. XVII. Catecismos y doctrinas cristianas.” Actas del III Congreso Internacional sobre los Franciscanos en el Nuevo Mundo (siglo XVII) La Rábida, 18-23 de septiembre de 1989. Madrid: Editorial Deimos, 1989. 381-430.
 38. Santos Hernández, Ángel. Los jesuitas en América, Madrid: Editorial Mapfre 1992.
 39. Saranyana, Josep Ignasi. Alejos-Grau, Carmen Joesé. „La primera recepción de Trento en América (1565-1582).” Teología en América Latina. Red. Josep Ignasi Saranyana. Vol. 1. Madrid: Ibe-roamerica, Frankfurt am Main: Vervuert 1999. 131-148.
 40. Saranyana, Josep Ignasi. Antonaya, María Luisa. „La teología académica en México, Teología en América Latina.” Red. Josep Ignasi Saranyana. Vol. 1. Madrid: Iberoamerica, Frankfurt am Main: Vervuert 1999. 283-367.
 41. Synowiec, Ola. Dzieci szóstego słońca. W co wierzy Meksyk. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2018.
 42. Szyszka, Tomasz. Listy różne ku chwalebnej ciekawości i chrześcijańskiemu zbudowaniu służące, jezuickich misjonarzy z Ameryki Hiszpańskiej. Poznań: UAM, 2015.
 43. Val, José María Alonso del. „Al estilo de Francisco. En la primera evangelización de América”. ITVR [Instituto Teológico de Vida Religiosa], Gracia y desgracia de la evangelización de América. Madrid: Publicaciones Claretianas, 1992. 229-282.