Działalność misyjna Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej
PDF

Słowa kluczowe

Misje 'ad gentes'
zgromadzenia zakonne
zgromadzenia honorackie
Rwanda
Kongo

Jak cytować

Adamiak, G. (2023). Działalność misyjna Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Annales Missiologici Posnanienses, 28, 29–44. https://doi.org/10.14746/amp.2023.28.2

Liczba wyświetleń: 174


Liczba pobrań: 76

Abstrakt

W sierpniu 2022 r. minęło 45 lat od rozpoczęcia przez siostry z jednego z tzw. zgromadzeń honorackich – Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej – pracy misyjnej w Afryce. Artykuł prezentuje, uwzględniając specyfikę tego zgromadzenia, jego zaangażowanie w dzieło misji ad gentes. Założyciel zgromadzenia posyłał siostry do najbardziej potrzebujących. Obecnie pojmują one swoją misję jako misję na peryferiach świata, zrozumiały i odczytały znaki czasu oraz odważnie podążają na „obrzeża” dzisiejszego Kościoła, niosąc „radość Ewangelii”. Chociaż zgromadzenie sióstr honoratek, Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, nie powstało specjalnie z myślą o misji ad gentes, to po stu latach od swego powstania podjęło tę formę pracy. Poszerzenie postrzegania i realizacji charyzmatu zgromadzenia wpisuje się w aktualne nauczanie Magisterium Kościoła o zaangażowaniu zgromadzeń zakonnych w dzieło ewangelizacji. Rodzime powołania do tego zgromadzenia, a nawet przejmowanie placówek misyjnych (misja w Butare) przez „siostry Afrykanki” potwierdzają prawdę, że misje to nie tylko dawanie, ale i wymiana darów.

https://doi.org/10.14746/amp.2023.28.2
PDF

Bibliografia

Bria, Ion. Chanson, Philippe. Gadille, Jauques. Spindler, Marc. Misjologia. Kontekst ekumeniczny. Warszawa: Verbinum 2007.

Bugała, Agnieszka. Misyjna działalność Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Rwandzie w latach 1977–1994. Częstochowa: PAT w Krakowie, 2004.

Duchniewski, Jerzy. „Honorackie zgromadzenia.” Encyklopedia katolicka. T. 6. Lublin: TN KUL 1993.1202–1205.

Franciszek. „Misja należy do «gramatyki» wiary. Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2015.” L’Osservatore Romano (2015) 6: 4–6.

Franciszek. „Świadkowie radości. List apostolski do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego.” L’Osservatore Romano (2015) 1: 6–11.

Górski, Jan. Mały słownik misjologiczny. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2004.

Górski, Jan. Odpowiedzi na 101 pytań o misje. Kraków: WAM, 2005.

Grzybowska, Katarzyna. „Jestem wdzięczna Bogu za to, że mi zaufał.” Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej (2002) 34: 36–41 (wydanie specjalne).

Grzybowska, Katarzyna. Już nic Jej nie brakuje. Dostęp 22 marca 2023. <https://misje.sluzki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=126:juz-nic-jej-nie-brakuje&catid=9&Itemid=101>

Grzybowska, Katarzyna. 40 lat posługi misyjnej Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej na misjach w Rwandzie i Kongo (1977–2017). Podkowa Leśna: Sekretariat Misyjny Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, 2017.

Jan Paweł II. Encyklika Redemptoris missio. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1995.

Kołodziejczyk, Halina Anna. „Każdy ma miejsce na ziemi.” Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej (2002) 34: 32–33 (wydanie specjalne).

Konstytucje i ustawy Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej. Mariówka: Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej, 1988.

Kostrzewska, Jolanta. „Życie misyjne wymaga zaangażowania.” Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej (2002) 34: 33–35 (wydanie specjalne).

Kraska, Anna. „Moje spełnione marzenia.” Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej (2002) 34: 43–45 (wydanie specjalne).

Kusik, Teresa. „Uczestniczę w ich życiu.” Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej (2002) 34: 21–23 (wydanie specjalne).

Lemańska, Krystyna. 35 lat na misjach. Świadectwa Sióstr Misjonarek. Podkowa Leśna: Sekretariat Misyjny Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, 2012.

Mazurowska, Danuta. Grunt, Mirosława. „25 lat posługi Sióstr Służek NMP Niepokalanej na ziemi afrykańskiej.” Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej (2002) 34: 8–11 (wydanie specjalne).

Mazurowska, Danuta. „Moje pragnienie dzielenia się Bogiem.” Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej (2002) 34: 28–30 (wydanie specjalne).

Misje afrykańskie Sióstr Służek NMPN. Dostęp 22 marca 2023. https://misje.sluzki.pl/

Misje Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Podkowa Leśna: Sekretariat Misyjny Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, 2012.

Mroczek, Teresa. „Uczę się wciąż na nowo zawierzać Panu.” Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej (2002) 34: 30–31 (wydanie specjalne).

Oszczęda, Marianna. „Na gruzach przemocy powstaje Kościół Chrystusowy.” Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej (2002) 34: 24 (wydanie specjalne).

Oszywa, Stanisława. „Bóg jest większy od naszego serca.” Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej (2002) 34: 31–32 (wydanie specjalne).

Polscy misjonarze w świecie. 50 lat od Dekretu soborowego „Ad gentes”. T. 1–3. Górna Grupa: Verbinum 2015.

Powołanie to wielki dar. Dostęp 22 marca 2023. https://sluzki.pl/powolanie-to-wielki-dar/

Sobór Watykański II. Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus. Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań: Pallottinum, 1986. 436–474.

Szewczyk, Wiesława. „Bóg może wlać miłość w serca zranione nienawiścią.” Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej (2002) 34: 25–27 (wydanie specjalne).

Urbaś, Stanisława. „Z Jezusem czuję się tutaj jak u siebie w domu.” Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej (2002) 34: 41–43 (wydanie specjalne).

Wójcik, Maria. Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej. T. 1: Powstanie, rozwój i działalność w latach 1878–1918. Mariówka: Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej, 1978.

„Wspomnienia sióstr Misjonarek z okresu wojny w Rwandzie.” Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej (2002) 34: 11–15 (wydanie specjalne).

Wywiad z misjonarką s. Katarzyną Grzybowską. Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej (2002) nr 34: 54–59 (wydanie specjalne).

Zawadzka, Stanisława. „Moje 25 lat na misjach.” Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej (2002) 34: 20–21 (wydanie specjalne).

Z kraju tysiąca Wzgórz. Biuletyn polskich misjonarzy i misjonarek pracujących w Rwandzie 2 (1988) 4.

Z kraju tysiąca Wzgórz. Biuletyn polskich misjonarzy i misjonarek pracujących w Rwandzie 4 (1990) 8.