Nowe czasopismo naukowe: Libertas Religiosa. Studium interdyscyplinarne wolności religijnej. T. 1 (2022). Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej w Warszawie
PDF

Słowa kluczowe

wolność religijna
mechanizmy prawne
totalitaryzm
dyskryminacja

Jak cytować

Różański, J. (2023). Nowe czasopismo naukowe: Libertas Religiosa. Studium interdyscyplinarne wolności religijnej. T. 1 (2022). Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej w Warszawie. Annales Missiologici Posnanienses, 28, 91–96. https://doi.org/10.14746/amp.2023.28.6

Liczba wyświetleń: 74


Liczba pobrań: 39

Abstrakt

Autorzy recenzowanego czasopisma podejmują refleksję na temat wolności religijnej jako szczególnego aspektu wolności z perspektyw badawczych poszczególnych nauk humanistycznych i społecznych. To zróżnicowanie form i treści, a także metod i naukowego doświadczenia poszczególnych autorów widoczne jest w pierwszym numerze recenzowanego czasopisma. Pomimo tych różnic w naukowej wnikliwości prezentowanych badaczy redaktorzy czasopisma postanowili je opublikować, wychodząc z założenia, że chociaż autorów różnią zainteresowania i podejście metodologiczne, to jednak łączy ich przede wszystkim tak potrzebne różnorodne spojrzenie na problem wolności religijnej. To szerokie pole badawcze, tak warsztatowe, jak i kulturowe (oraz geograficzne) ma tutaj fundamentalne znaczenie, gdyż wymusza wcześniej czy później interdyscyplinarny charakter badań, holistyczny ich charakter i w pewnej mierze metodologiczny kosmopolityzm. Tytuły pierwszego tomu wskazują na aktualność zawartych w nim badań, stanowiąc dość reprezentatywny przegląd aktualnych zainteresowań polskich badaczy.

https://doi.org/10.14746/amp.2023.28.6
PDF