Praca lekarska dr Wandy Błeńskiej jako przykład holistycznego podejścia do pacjenta

Main Article Content

Norbert Rehlis

Abstrakt

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie jako nie tylko brak choroby czy kalectwa, lecz stan kompletego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu. Definicja ta promuje holistyczne podejście do zdrowia pacjenta. Rozwój nauk medycznych sprzyja fragmentalizacji medycyny. Nowe pokolenia lekarzy potrzebują wzorców, które potrafią podnieść rangę zawodu lekarza i przeciwstawić się negatywnym trendom związanym z fragmentalizacją medycyny oraz komercjalizacją w sektorze zdrowia. Za wzorzec podejścia holistycznego zaproponowano dotkor Wandę Błeńską, lekarkę trędowatych z Ugandy. Doktor Błeńska starała się zrozumieć chorych na trąd i pomagać im na wszystkich płaszczyznach. Jej praca obejmowała nie tylko leczenie trądu jako choroby zakaźnej, ale także rehabilitację, zabiegi operacyjne poprawiające wygląd i sprawność chorych oraz wpływ na otaczające środowisko w celu zapewnienia pacjentom jak najwyższych możliwych standardów zdrowia. Doktor Błeńska zostawiła młodym pokoleniom lekarzy przesłanie, że zawód lekarza to przede wszystkim powołanie, a troska o pacjenta powinna wypływać z chęci pomocy choremu, a nie z oczekiwania zysku, oraz że w każdym pacjencie należy widzieć człowieka i traktować go podmiotowo i holistycznie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rehlis, N. (2015). Praca lekarska dr Wandy Błeńskiej jako przykład holistycznego podejścia do pacjenta. Annales Missiologici Posnanienses, (20), 45-52. https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.4
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Norbert Rehlis, Narodowy Departament Zdrowia, Port Moresby, Papua-Nowa Gwinea

Norbert W. Rehlis – dr n. med., specjalista z zakresu medycyny tropikalnej i zdrowia międzynarodowego. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Szwajcarskiego Instytutu Zdrowia Publicznego Medycyny Tropikalnej w Bazylei, Szwajcaria (Swiss TPH).  Współzałożyciel Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. W latach 1996-2006 adiunkt w Klinice Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, wieloletni pracownik Światowej Organizacji Zdrowia. Od 2006 zajmuje się organizowaniem opieki zdrowotnej w Papui-Nowej Gwinei.

Bibliografia

 1. Biesaga, Tadeusz. „Etyczne konsekwencje komercjalizacji medycyny”. Medycyna Praktyczna (2005) 9: 19-23.
 2. Cerimagic, Sabina. “Cross-cultural effects on cancer patient-doctor communication.” European Journal of Business and Social Sciences 1.12 (2013): 192-200.
 3. Cochrane, Robert G. “In defence of the name «Leprosy»”. International Journal of Leprosy 38.2 (1970): 207-209.
 4. Degang, Yang. Nakamura, Kazuaki. Akama, Takeshi. Ishido, Yuko. Luo, Yuqian. Ishii, Norihisa. Suzuki, Koichi. “Leprosy as a Model of Immunity.” Future Microbiology. 9.1 (2014): 43-54.
 5. Florczak, Zofia. Dokta. Opowieść o Wandzie Błeńskiej, lekarzu trędowatych w Ugandzie. Oborniki Wielkopolskie: Missio Press, 1993.
 6. Gao, Jun. Tang, Shenglan. Tolhurst, Rachel. Rao, Keqing. “Changing access to health services in urban China: implication for equity.” Health Policy and Planning 16.3 (2001): 302-312.
 7. Groenen, Guido. Saunderson, Paul. How to diagnose and treat leprosy. London: The International Federation of Anti-Leprosy Associations (ILEP), 2001. 1-38.
 8. Informator. Red. Aniela Piotrowicz, Alicja Strzelecka-Żyromska, Magdalena Kotlarek-Naskręt. Poznań: Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2012: 86-92.
 9. Letkiewicz, Sławomir. „Holistyczne podejście lekarza do pacjenta”. Przegląd Urologiczny 72.2 (2012): 39-41.
 10. Lifelines. The quest for global health. “How a leprosy sufferer overcame suicide”. 23.09.2014. Dostęp 20.06.2015. <http://www.aljazeera.com/programmes/lifelines/2014/09/ how-leprosy-sufferer-overcame-suicide-201492384621114915.html>
 11. Molewska, Joanna. Pawelec, Marta. Wanda Błeńska. Spełnione życie. Poznań: Święty Wojciech, 2011.
 12. Nawrocka, Małgorzata. Jej światło. O życiu i dziele Wandy Błeńskiej. Poznań: Wydawnictwo Kontekst, 2005.
 13. Nowicka, Hanna. “Uhonorowanie dr Wandy Błeńskiej Papieskim Orderem św. Sylwestra. Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Wielkopolska (2003) 4 (55): 9-10.
 14. Pal Singh, Gurvinder. “Psychological aspects of Hansen’s disease (leprosy).” Indian Dermatology Online Journal (2012) 3.3: 166-170.
 15. Pinheiro, Roberta Olmo. de Souza, Salles Jorgenilce. Sarno, Euzenir Nunes. Sampaio, Elizabeth Pereira. “Mycobacterium laprea – host-cell interactions and genetic determinants in leprosy: an overview.” Future Microbiology. 6.2 (2011): 217-230.
 16. Rafferty, Joy. “Curing the stigma of leprosy.” Leprosy Review 76 (2005): 119-126.
 17. Roguska, Beata. Opinie o komercjalizacji szpitali. Komunikat z badań. BS/138/2008. Warszawa: CBOS, 2008. 1-10.
 18. Słownik wyrazów obcych. Red. Jan Tokarski. Warszawa: PWN, 1980. 284.
 19. Stewart, Moria. “Effective physician-patient communication and health outcomes: a review.” Canadian Medical Association Journal (1995) 152.9: 1423-1433.
 20. Tsutsumi, Atsuro. Izutsu, Takashi. Islam, Akul. Amed, Jalal Uddin. Nakahara, Shinji. Takagi, Fumie Wakai Susumu. „Depressive status of leprosy patients in Bangladesh: association with self-perception of stigma.” Leprosy review. (2004) 75: 57-66.
 21. WHO. “Constitution of the World Health Organization.” Bulletin of the World Health Organization 80.12 (2002): 983-984.