Tom 20 (2015)
Pełny numer
PDF ()
Andrzej Łukaszyk
9-25
Wanda Maria Błeńska and her contribution to fight against leprosy in the world
https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.1
PDF (English)
Wanda Błeńska
27-31
The Witness of a Laywoman Engaged in Medical Missionary Work in Africa
https://doi.org/10.14746/amp.201520.2
PDF (English)
Anita Magowska
33-42
O opiece zdrowotnej w Ugandzie, drugiej Ojczyźnie dr Wandy Błeńskiej
https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.3
PDF
Norbert Rehlis
45-52
Praca lekarska dr Wandy Błeńskiej jako przykład holistycznego podejścia do pacjenta
https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.4
PDF
Zbigniew Pawłowski
55-69
Pomoc dla misyjnych ośrodków medycznych na tle globalnej ochrony zdrowia
https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.5
PDF
Marta Jelonek, Joanna Gadzińska, Jędrzej Gadziński
71-88
Trąd i jego postrzeganie na przestrzeni dziejów
https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.6
PDF
Krystyna Surma
89-106
Misyjny charakter edukacji. Edukacja w Ugandzie
https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.7
PDF
Rocco Viviano
107-135
Interreligious Dialogue in the Thought of Benedict XVI: Ecclesiological Foundations and Distinctive Characteristics
https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.8
PDF (English)
Jerzy Duda
137-149
Prawda jako fundament nauczania misyjnego w Protreptikos Klemensa Aleksandryjskiego
https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.9
PDF
Katarzyna Anna Mich
151-163
Chrzest w Kościele nubijskim – próba rekonstrukcji liturgii w świetle analizy baptysteriów i wschodnich tradycji chrześcijańskich
https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.10
PDF
Piotr Artur Sokołowski
165-199
Technologie informacyjne w służbie działalności misyjnej Kościoła. Próba przybliżenia najważniejszych szans i zagrożeń
https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.11
PDF
Patryk Osadnik
201-229
Bibliografia "Annales Missiologici Posnanienses" 2000-2012
https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.12
PDF