Sprawozdanie z działalności Akademickiego Koła Misjologicznego w latach 2013/2014

Main Article Content

Katarzyna Anna Mich

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mich, K. A. (2015). Sprawozdanie z działalności Akademickiego Koła Misjologicznego w latach 2013/2014. Annales Missiologici Posnanienses, (20), 253-256. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/5682
Dział
Komunikaty/kronika
Biogram autora

Katarzyna Anna Mich, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, Warszawa, Polska

Absolwentka archeologii i teologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorantka misjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.