Misyjny charakter edukacji. Edukacja w Ugandzie
PDF

Słowa kluczowe

edukacja
prawo do edukacji
Uganda
dzieci-żołnierze
ubóstwo
alfabetyzacja

Jak cytować

Surma, K. (2015). Misyjny charakter edukacji. Edukacja w Ugandzie. Annales Missiologici Posnanienses, 20, 89–106. https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.7

Liczba wyświetleń: 437


Liczba pobrań: 224

Abstrakt

Celem artykułu była analiza procesu edukacji w Ugandzie oraz uwydatnienie misyjnego wymiaru edukacji.  Ma ona wpływ na łagodzenie ubóstwa i głodu oraz przeciwdziałanie powstawania ich w przyszłości, w krajach biednych. Stanowi siłę i wsparcie dla ludzi podczas i po konflikcie zbrojnym oraz jest szansą na normalne życie dla byłych dzieci – żołnierzy. Największą misją edukacji jest obronienie godności ludzkiej każdego człowieka oraz przygotowanie go w jak najlepszy sposób do tego, by sam potrafił sprostać licznym problemom oraz zdobył potrzebną wiedzę i umiejętności do tego, by żyć jak najpełniej i najlepiej, by rozwijać się, spełniać się zawodowo, a także zapewnić godne życie sobie i swojej rodzinie.

https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.7
PDF

Bibliografia

Achan, Alice. ,,Edukacja i życie po wojnie.” Kierunek południe. Kobiecym głosem, czyli liderki ruchu kobiecego w Ugandzie o swojej pracy na rzecz praw kobiet i równości płci. Red. Katarzyna Staszewska i Katarzyna Olczyk. Warszawa: Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Polska Pomoc, 2012. 24-28. Dostęp 17.08.2015. <http://igo.org.pl/download/Kobiecym_glosem_internet.pdf>

Bird, Kate. Higgins, Kate. Mickay Andy. “Conflict, education and the intergenerational transmission of poverty in Northern Uganda.” Journal of International Development 22.8 (2010): 1183-1196. doi: 10.1002/jid.1754.

Bragin, Martha. Opiro, Wirefred George. “Making the Right to Education a Reality for War Affected Children: The Northern Uganda Experience.” International Journal of Applied Psychoanalytic Studies 9.2 (2012): 158-177. doi: 10.1002/aps.1309.

Czyżewski, Jarosław. Dzieci żołnierze we współczesnych konfliktach zbrojnych. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne, 2009.

Fundacja Serce do Serca. Dostęp 21.06.2014. <http://www.fundacjasercedoserca.pl/>

Galbraith, John Kenneth. Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość. Warszawa: Bellona, 1999.

Galbraith, John Kenneth. Istota masowego ubóstwa. Warszawa: PWN, 1987.

Herbert, Claudia. Zrozumieć traumę. Poradnik dla osób, które doznały urazu i dla ich rodzin. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.

Jan Paweł II. „O wrażliwości na los potrzebujących. Modlitwa Anioł Pański. 27 IX 1998. Castel Gandolfo.” L’Osservatore Romano [wersja polska] 20.1 (1999): 55.

Kultury świata w dialogu. Red. Anna Czajka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012.

Lazar, Arasu. “Literacy for integral human development.” Leadership. Uganda 530 (2013): 20-21.

Lincove, Jane Arnold. “The influence of price on school enrollment under Uganda’s Policy of free primary education”. Economics of Education Review 31 (2012): 799-811.

Mazurek, Franciszek Janusz. Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1991.

Mayor, Federico. Przyszłość świata. Tłum. Jerzy Wolf, Andrzej Janik i Wiktor Rabczuk. Warszawa: Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, 2001.

Molewska, Joanna. Pawelec Marta. Wanda Błeńska. Spełnione życie. Poznań: Św. Wojciech, 2011.

Msmmc, Anzoajilda. “Education: whose responsibility is it?” Leadership. Uganda 530 (2013): 36.

Namukas, Immaculate. Buye, Ronald. ,,Decentralisation and Education in Africa: The Case of Uganda.” Decentralisation, School-Based Management and Quality. Red. Joseph Zajda. D.T. Gamage: 2009. 176-181.

Our Africa. Dostęp 26.02.2014. <http://www.our-africa.org/uganda/people-culture>

Paweł VI. Encyklika Populorum progressio. Dostęp 17.08.2015. <http://w2.vatican.va/content/paulvi/en/encyclicals/documents/hf_pvi_enc_26031967_populorum.html>

Polska Akcja Humanitarna [PAH]. Świat bez głodu. Broszura dla nauczycieli realizujących kampanię Polskiej Akcji Humanitarnej. Warszawa: PAH, 2013. Dostęp 21.06.2014. <http://www.pah.org.pl/m/3682/PAH_broszura-Swiat_bez_Glodu.pdf>

Ssewamala, Fred. M. Shu-Huah Wang, Julia. Karimli, Leyla. Nabunya, Proscovia. “Strengthening Universal Primary Education in Uganda: The potential role of an asset- based development Policy.” International Journal of Educational Development 31 (2011): 472-477.

Suzuki, Ikuko. “Parental Participation and Accountability in Primary Schools in Uganda.” Compare 32.2 (2002): 244-245.

Szuppe, Paweł. „Dzieci-żołnierze jako współczesna forma niewolnictwa.” Dzieci – ofiary wojny. Red. Jarosław Różański. Warszawa: Missio-Polonia, 2005. 9-17.

Szymczak, Wioletta. Edukacja a problem ubóstwa w nauczaniu Jana Pawła II. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2003.

Tadria, Hilda. „Wzmacnianie młodych kobiet.” Kierunek południe. Kobiecym głosem, czyli liderki ruchu kobiecego w Ugandzie o swojej pracy na rzecz praw kobiet i równości płci. Red. Katarzyna Staszewska i Katarzyna Olczyk. Warszawa: Instytut Globalnej Odpowiedzialności, 2012, 12-18.

UNICEF. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku. Dostęp 17 sierpnia 2015. <http://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf>

Wrzesińska, Alicja. ,,Afrykańska koncepcja dziecka. Z badań nad edukacją tradycyjną u Bantandu.” Afryka – 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur. Red. Jacek Łapott. Szczecin: Biblioteka Naukowa Muzeum Narodowego w Szczecinie, 2004. 123-140.

Wrzesińska, Alicja. ,,Afrykańska rodzina wobec problemów współczesności. Z badań nad zmianą społeczną w Czarnej Afryce.” W służbie dziecku. Red. Józef Wilk. Tom 2: Rodzina w XX w. Wobec dobra dziecka. Lublin: KUL 2003. 315-328.

Zdanowska, Marzena. Ochojska-Okońska, Janina. „Przemoc karmi się głodem”. Znak 686-687 (2012): 46-52.