Bibliografia "Annales Missiologici Posnanienses" 2000-2012

Main Article Content

Patryk Osadnik

Abstrakt

Niniejsza bibliografia zawartości „Annales Missiologicae Posnanienses” uwzględnia wszystkie materiały opublikowane na łamach „Roczników”. Pominięto jedynie noty o autorach oraz informacje dołączane przez wydawcę. W trzech pierwszych numerach (tomy 11-13) materiał został podzielony przez wydawcę na rozdziały tematyczne. W nawiasach umieszczono ich proponowane nazwy. W kolejnych numerach (tomy 14-18) wydawca podzielił materiał na trzy kategorie: artykuły, kronikę i recenzje (Missionaria Bibliographica Selecta).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Osadnik, P. (2015). Bibliografia "Annales Missiologici Posnanienses" 2000-2012. Annales Missiologici Posnanienses, (20), 201-229. https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.12
Dział
Artykuły naukowe