Trąd i jego postrzeganie na przestrzeni dziejów
PDF

Słowa kluczowe

trąd
choroba Hansena
leprozorium
wykluczenie społeczne

Jak cytować

Jelonek, M., Gadzińska, J., & Gadziński, J. (2015). Trąd i jego postrzeganie na przestrzeni dziejów. Annales Missiologici Posnanienses, 20, 71–88. https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.6

Abstrakt

Artykuł podejmuje temat trądu i jego postrzegania na przestrzeni dziejów. Autorzy podejmują próbę całościowego ujęcia tematyki związanej z tą chorobą i zwracają uwagę na różne jej aspekty – poza kwestiami zdrowotnymi opisują również konsekwencje psychiczne oraz duchowe.  Punktem wyjścia jest opis samej choroby, w tym jej przyczyn oraz skutków medycznych. W dalszej kolejności przedstawiono historię trądu. Przegląd rozpoczęto od opisów zawartych w Piśmie Świętym (zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie), a następnie przejrzano się sytuacji chorych w okresie średniowiecza i  wiekach późniejszych. Nieco miejsca poświecono również dziełu pomocy osobom dotkniętym trądem. Fragmenty te ukazują ogrom cierpień fizycznych oraz psychicznych (wynikających m.in. z odrzucenia przez społeczeństwa), których na przestrzeni wieków doświadczały osoby chore. Na zakończenie zaprezentowano obecny poziom zagrożenia trądem na świecie. Przytoczone dane pokazują, że choroba ta pozostaje znaczącym problemem w niektórych rejonach na świecie (zwłaszcza w krajach rozwijających się).  W efekcie problem cierpienia i odrzucenia z powodu trądu pozostaje aktualny także w XXI wieku.

https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.6
PDF

Bibliografia

Andrzejak, Ambroży. „Trąd wczoraj i dziś.” Misyjne drogi 4 (1983): 31-32.

Augustynowicz-Kopeć, Ewa. Zwolska, Zofia. „Wybrane zagadnienia biologii Mycobacterium leprae.” Postępy Nauk Medycznych (2011) nr 10. Dostęp 30 kwietnia 2015. <http://www.czytelniamedyczna.pl/3794,wybrane-zagadnienia-biologii-mycobacterium-leprae.html>

Błeńska, Wanda. „Trąd.” Medicus Mundi Poland, 2 (2002) nr 6-7: 5-8.

Brakel, van, Wim H. “Measuring leprosy stigma-a preliminary review of the leprosy literature.” International Journal of Leprosy and Other Mycobacterial Diseases 71.3 (2003): 190-197.

Browne, Stanley G. Some aspects of the history of leprosy: the leprosie of yesterday. “Proceedings of the Royal Society of Medicine” 68.8 (1975): 485-493.

Emond, Ronald Temple Duncan. Rowland, Herbert Albert Kenneth. Welsby, Philip Douglas. Atlas chorób zakaźnych. Tłum. Janusz Cianciara. Warszawa: Springer PWN, 1996.

Ferenc, Ewelina. „Czym jest trąd?” Wanda Błeńska. Spełnione życie. Red. Joanna Molewska, Marta Pawelec. Poznań: Św. Wojciech, 2011. 230-234.

Florek-Mostowska, Monika. „Trąd w Europie? Wywiad przeprowadzony z prof. Anną Doboszyńską.” Idziemy 7 (2011). Dostęp 1 maja 2015 r. <http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/idziemy201107_trad.html#>

Gądecki, Stanisław. Homilia Arcybiskupa Poznańskiego. Światowy Dzień Chorego 12.2.2012. Dostęp 17 sierpnia 2015. <http://www.archpoznan.pl/content/view/2288/109/>

Janaszek, Wiesława. „Perspektywa eliminacji trądu w świecie. Szczepienia ochronne a leczenie etiotropowe.” Przegląd Epidemiologiczny 56.4 (2002): 577-586.

Kocięcka, Wanda. „Współczesne zagadnienia z zakresu epidemiologii i patologii klinicznej trądu.” Wiadomości Parazytologiczne 41.4 (1995): 373-390.

Kocięcka, Wanda. „Współczesne zagadnienia z zakresu epidemiologii i patologii klinicznej trądu.” Wanda Błeńska – Doctor honoris causa Akademii Medycznej im.

Karola Marcinkowskiego. Red. Zbigniew Pawłowski. Poznań: AM im. K. Marcinkowskiego, 1994. 57-75.

Krzyżostaniak, Hanna. „Miłosierdzie w legendzie Św. Agnieszki Czeskiej – przyczynek do dziejów duchowości franciszkańskiej.” Miłosierdzie. Teoria i praktyka

życiowa. Red. Paweł Nowakowski, Wiktor Szymborski. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2009. 43-54.

Łęczycka, Agata. „Świadomość serca. Dzień pomocy chorym na trąd – 30 stycznia.” Niedziela (2011) nr 5: 22.

Matwiejczuk, Paweł. „Trąd – wielkie oczy strachu.” Mówią wieki (2009) nr 2.589. Dostęp 30 kwietnia 2015 r. <http://www.mowiawieki.pl/index.php?page=artykul&id=117>

Molewska, Joanna. Pawelec, Marta. Wanda Błeńska. Spełnione życie. Poznań: Św. Wojciech, 2011.

Muth-Oelschner, Brigitte. Gdzie miłość leczyła trąd. Damian de Veuster. [Misjonarze, którzy tworzyli historię]. Warszawa: Verbinum, 1990.

Nawrocka, Małgorzata. Jej światło. O życiu i dziele Wandy Błeńskiej. Poznań: Kontekst, 2005.

Nowak, Krystyna, Suryło, Piotr. „Nowe leki przeciwtrądowe.” Wiadomości Chemiczne 62.5-6 (2008): 513-531.

Rafferty, Joy. “Curing the stigma of leprosy.” Leprosy review 76.2 (2005): 119-126.

Sermak, Jerzy. „Nawet trąd może być uleczony. Wywiad z dr Barbarą Stryjewską.” Posłaniec Serca Jezusowego (2004). Dostęp 30 kwietnia 2015 r. <http://www.psj.net.pl/?0404,artykul,nawet_trad>

Spink, Kathryn. Matka Teresa. Autoryzowana biografia. Lublin: Wydawnictwo Gaudium, 2001.

Supady, Jerzy J. „Przykłady ewolucji zjawiska śmierci z powodu chorób zakaźnych w aspekcie historycznym.” Studia Medyczne 13 (2009): 79-84.

Szałata, Urszula. „Ta choroba ma 4 tysiące lat”. Niedziela (2012) nr 5. Dostęp 2 maja 2015. <http://www.niedziela.pl/artykul/96989/nd/Ta-choroba-ma-4-tysiace-lat>

Trautman, John R. “A brief history of Hansen’s disease.” Bulletin of the New York Academy of Medicine 60.7 (1984): 689-695.

Wojtczak, Jerzy A. Średniowieczne życiorysy bł. Kingi i bł. Salomei. Warszawa: UW, 1999.

World Health Organization. “Global leprosy: update on the 2012 situation.” Weekly Epidemiological Record 88.35 (2013): 365-378. Dostęp 17.08.2015. <http://www.who.int/wer/2013/wer8835.pdf?ua=1>