Pomoc dla misyjnych ośrodków medycznych na tle globalnej ochrony zdrowia
PDF

Słowa kluczowe

pomoc medycznym ośrodkom misyjnym
wzrastająca globalna ochrona zdrowia
współpraca ośrodków misyjnych i instytucji rządowych

Jak cytować

Pawłowski, Z. (2015). Pomoc dla misyjnych ośrodków medycznych na tle globalnej ochrony zdrowia. Annales Missiologici Posnanienses, (20), 55–69. https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.5

Abstrakt

Intensywny rozwój światowych programów ochrony zdrowia spowodował zmiany  w  zakresie opieki zdrowotnej  i prewencji chorób w misyjnych ośrodkach medycznych.  Instytucje religijne nadal odgrywają istotną rolę w  ochronie zdrowia, zwłaszcza wśród  biednych peryferyjnych populacji. Jednakże pomyślna współpraca z  narodowymi instytucjami zdrowia wymaga wielu kompromisów, głównie w zakresie specyficznej tożsamości religijnych instytucji. Dotyczy to szczególnie wdrażania niektórych międzynarodowych standardów nowoczesnej diagnostyki, leczenia i prewencji niedocenianych chorób tropikalnych. Racjonalne światowe wskazania nie zawsze mogą być zastosowane z uwagi na miejscową sytuację i emocje właściwe odmiennym kulturowo społecznościom w rozwijających się rejonach świata. Dlatego nader istotna jest rola krajowych towarzystw medycznych  i lokalnych episkopatów  . Postęp wiedzy medycznej dotyczącej form opieki zdrowotnej i prewencji chorób wymaga istnienia dobrze zaopatrzonych i sprawnie prowadzonych misyjnych ośrodków medycznych i edukacyjnych.  

Ośrodkom medycznym potrzebna jest zewnętrzna pomoc do czasu, gdy kraje rozwijające będą mogły samodzielnie rozwiązywać swoje problemy zdrowotne. Opisane i poddane dyskusji jest ponad 20-letnie doświadczenie Fundacji „Redemptoris Missio” w Poznaniu w udzielaniu pomocy  ośrodkom medycznym prowadzonym przez misje katolickie.    

https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.5
PDF

Bibliografia

ACHAP. Hotline Human Resources for Health, nr 95, October 2014.

Borucka, Monika. „Działalność Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio odpowiedzią na wyzwanie encykliki Jana Pawła II.” Annales Missiologici Posnanienses 18 (2012): 187-208.

Brown, Theodore M. Cueto, Marcos. Fee, Elizabeth. „The World Health Organization and the transition from ‘international’ to ‘global’ public health.” American journal of public health 96.1 (2006): 62-72.

Building from common Foundations. World Health Organization and Faith-Based Organizations in Primary Health Care. Red. Ted Karpf, Alex Ross. Geneva: Geneva Global Performance Philanthropy and World Health Organization, 2008.

Kagawa, Rose Kalnin. Anglemyer, Andrew. Montagu, Dominic. „The Scale of Faith Based Organization Participation in Health Service Delivery in Developing Countries: Systemic Review and Meta-Analysis.” PLOS ONE (2012). doi: 10.1371/journal.pone.0048457.

Levin, Jeff. „Faith-Based Initiatives in Health Promotion: History, Challenges, and Current Partnership.” American Journal of Health Promotion 28.3 (2014): 139-141.

Magowska, Anita. Zaangażowanie Polaków w misyjną opiekę zdrowotną w Afryce. Poznań: Wydawnictwo Kontekst, 2006.

Medicus Mundi Polonia 4.12/13 (2004): 22-24.

Missoni, Eduardo. Determinants of health and global governance for health. What is at stake? Dostęp 12 sierpnia 2015.

<http://www.medicusmundi.org/en/contributions/events/2014/global-health-whats-ahead/2014-mini-symposium-missoni.pdf>

Molewska, Joanna. Pawelec, Marta. Wanda Błeńska. Spełnione życie. Poznań: Święty Wojciech, 2011.

Neglected tropical deseases. Dostęp 12 sierpnia 2015.

<http://www.who.int/neglected_diseases/diseases/en/>

Pawłowski, Zbigniew. „Tożsamość katolickich instytucji opieki zdrowotnej na misjach.” Annales Missiologici Posnanienses 14 (2004): 187-197.

Pawłowski, Zbigniew. „Millenium Developmental Goals. [Wybór i tłumaczenie].” Medicus Mundi Polonia 5 (2005) nr 16: 15-16.

Pawłowski, Zbigniew. „Raport Instytutu Misyjnego w Wuerzburgu [streszczenie i tłumaczenie].” Medicus Mundi Polonia 10.34/35 (2010): 15-16.

Pawłowski, Zbigniew. „Światowa Organizacja Zdrowia i opieka medyczna sprawowana przez instytucje religijne w 30 lat po deklaracji w Alma Ata.” Annales Missiologici Posnanienses 17 (2010b): 17-23.

Pawłowski, Zbigniew. „Zdrowie dla wszystkich. Idea i rzeczywistość.” Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych. Red. Wiesław Lizak, Anna M. Solarz. Warszawa: Wydawnictwo UW, 2013. 35-40.

Pawłowski, Zbigniew, „Ebola! Trudny egzamin z ochrony zdrowia na świecie.” Medicus Mundi Polonia 14.49/50 (2014): 7-9.

Pietraszek, Anna T. Szpital pod niebem. Rozmowy z ojcem Marianem Żelazkiem SVD. Warszawa: Verbinum, 2002.

„Posługa lecznicza Kościoła. Spis tematów.” Medicus Mundi Polonia 14.49/50 (2014): 17.

„Proceedings of the XVII International Conference «The identity of Catholic Health Care Institutions». Vatican, 7-9 Nov. 2002.” Dolentium Hominum. Church and health in the world 18.52 (2003).

Widmer, Edgar. „Medicus Mundi International. Istota działania tej organizacji i jej zadania na przyszłość.” Hygeia Public Heath 40.4 (2014): 641-645.

Woy-Wojciechowski, Jerzy. Misjonarze zdrowia. Warszawa: Domena, 2010.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Annales Missiologici Posnanienses są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Annales Missiologici Posnanienses udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Annales Missiologici Posnanienses pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...