Sprawozdanie z działalności Akademickiego Koła Misjologicznego w latach 2014/2015

Main Article Content

Katarzyna Anna Mich

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Komunikaty/kronika
Biogram autora

Katarzyna Anna Mich, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, Warszawa, Polska

Absolwentka archeologii i teologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorantka misjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.