Technologie informacyjne w służbie działalności misyjnej Kościoła. Próba przybliżenia najważniejszych szans i zagrożeń
PDF

Słowa kluczowe

działalność misyjna
katecheza
multimedia w katechezie
technologie informacyjne
technologie informacyjne a misje

Jak cytować

Sokołowski, P. A. (2015). Technologie informacyjne w służbie działalności misyjnej Kościoła. Próba przybliżenia najważniejszych szans i zagrożeń. Annales Missiologici Posnanienses, 20, 165–199. https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.11

Abstrakt

Autor stawia problem, czy nauczanie technologii nformacyjnych w kontekście pracy misyjnej ma sens. Choć odpowiedź wydaje się oczywista problem wymaga głębszego zbadania. Na wstępie autor przypomina, jak należy rozumieć „misje”, czyli „działalność misyjną”, oraz że te pojęcia nie są ograniczone do sytuacji niedorozwoju społeczno-ekonomicznego, ale są uwarunkowane relacją do znajomości Chrystusa lub / i obecności Kościoła.

Następnie ukazuje, jakie jest pojęcie technologii informacyjnych (IT) i jakie jest ich zastosowanie we współczesnym życiu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności edukacyjnej. W sposób szczególny skupił się na zagadnieniu kształcenia na odległość za pomocą tychże technologii, czyli tzw. e-learningu. Następnie ukazał „wczoraj i dzisiaj” e-learnigu w katechezie i duszpasterstwie misyjnym.

Na zakończenie autor ukazał siedem aspektów związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnych w pracy misyjnej, w którym może występować para: „zagrożenie - szansa”. Są to: technologia, twórczość, informacja, przestępczość, zdrowie, społeczeństwo/społeczność, ewangelizacja/katechizacja.
https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.11
PDF

Bibliografia

Adam, Alison. „Feminist AI Projects and Cyberfutures”. The Gendered Cyborg. A Reader, Red. Gill Kirkup i in. New York: 2000. 276-290.

Barbaszewski, Tomasz. Uzależnienie od dostawcy (Vendor Lock-In) – czym grozi i jak mu zapobiec? Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Dostęp 14.09.2015. <http://www.aba.krakow.pl/Download/Artykuly/locked_in.pdf>

Bard, Alexander. Söderqvist, Jan. Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Tłum. Piotr Cypryański, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006.

Borzechowski, Emil. „Kolejna choroba pokolenia ekranów dotykowych”. Dostęp 22.11.2014. <http://osnews.pl/kolejna-choroba-pokolenia-ekranow-dotykowych/>

Byrne Hoffmann, Mary. Catechesis in a Multimedia World. Connecting to Today’s Students, Mahawa: Paulist Press, 2011.

Chwaszcz, Joanna. Pietruszka, Małgorzata. Sikorski, Dariusz. Media [seria: Uzależnienia. Fakty i Mity], Lublin: Gaudium, 2005.

„Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes divinitus”. Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety. Deklaracje. Tekst Polski. Nowe tłumaczenie. Poznań: Pallottinum, 2002. 433-471.

Drążkowska, Barbara. Ewangelizacja w sieci. O możliwości realizacji ewangelizacyjnej misji kościoła za pośrednictwem Internetu. Toruń: b.w., 2004. Wydruk komputerowy.

Fąs, Ludwik. „Natura i znaczenie animacji misyjnej”, NURT SVD 101 (2003): 121-145.

Film a religia. Materiały z II Warmińskich Dni Duszpasterskich. Olsztyn 1985.08.27-29, Olsztyn: b.w., 1987. Maszynopis.

Grochowski, Grzegorz. „Kościół na temat katechetycznego wykorzystania Internetu”. Katecheta 47.2 (2003): 10-18.

Hiebert, Ray Eldon. Ungurait, F. Donald. Bohn, W. Thomas. Mass Media VI. An Introduction to Modern Communication. New York-London: Longman Publishing Group, 1991.

Jurczak, D. „Porzuć sieci”. W drodze 3 (2011): 80-85.

Juszczyk, Stanisław. „Cele i zadania technologii informacyjnej i edukacji medialnej”. Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki. T. 2. Red. Bronisław Siemieniecki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 16-32.

Juszczyk, Stanisław. „Edukacja na odległość”. Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki. T. 2. Red. Bronisław Siemieniecki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.121-156.

Juza, Szymon. Kloc, Tomasz. „Uwikłani w sieci. Wzorce aktywności internetowej w kontekście uzależnienia od Internetu i nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży”. Innowacje Psychologiczne 1.1 (2012): 9-27.

Kirkup, Gill i in. The Gendered Cyborg. A Reader. New York: Routledge, 2000.

Klimczak, Marta Kazimiera. Uzależnienie młodzieży od Internetu jako problem wychowawczy i moralny. Olsztyn: Studio Poligrafii Komputerowej „SQL”, 2012.

Kongregacja ds. Duchowieństwa. Dyrektorium ogólne o katechizacji. Poznań: Pallotinum, 1998.

Kowalak, Władysław. Kulty Cargo na Nowej Gwinei. Warszawa: ATK, 1983.

Kumpiluvelil, Louis. Salesians and Catechetics. Dostęp 3.02.2015. <http://donboscoindia.com/english/catechetics.php>

Kuraś, Marian. „System informacyjny- system informatyczny. Co poza nazwą rożni te dwa obiekty?”. Zeszyty Naukowe /Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 770 (2009): 259-275.

Lessing, Lawrance. Wolna kultura. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2005.

Lis, Marek. „Multimedia. Perspektywy dla katechezy”, Katecheta 47.5 (2003): 69-74.

Maciejewska, Katarzyna. Maciejewski, Paweł. „Katecheza w cyberprzestrzeni”, Katecheta 11 (2005): 52-57.

Margolis, E. Stephen. Liebowitz, S. J. „Path Dependence, Lock-In, and History”. Dostęp 1.04.2015. <http://www.utdallas.edu/~liebowit/paths.html>

Maritain, Jacques. Religia i kultura. Poznań: Naczelny Instytut Akcji Katolickiej, 1937.

Marlewski, Jerzy. „Prymas tysiąclecia o Kościele”. Dostęp 7.02.2015. <http://civitaschristiana.pl/prymas-tysiclecia-o-kociele/>

Matuszewski, Apolinary. Pytliński, Andrzej. Przezrocza – Technika – Wykorzystanie. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1971.

Muchacki, Mateusz. Cywilizacja informatyczna i Internet. Konteksty współczesnego konsumenta IT. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014.

Podpora, Ryszard. Pomoce audiowizualne w katechezie. Lublin: Wydawnictwo „Paulistki”, 1997.

Przybyła, Wiesław. Ratalewska, Magdalena. Poradnik dla projektujących kursy e-learningowe. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012.

Quem Somos. Dostęp 3.02.2015. <http://www.verbofilmes.org.br/index.php?id_ cms=6&controller=cms>

Schuhler, Petra. Vogelgesang, Monika. Wyłącz zanim będzie za późno. Uzależnienie od komputera i Internetu. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2014.

Siemieniecka, Dorota. „Technologia informacyjna a twórczość”. Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki. T. 2. Red. Bronisław Siemieniecki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 84-108.

Siemieniecki, Bronisław. „Komunikacja a społeczeństwo”. Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki. T. 1. Red. Bronisław Siemieniecki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 15-50.

Siemieniecki, Bronisław. „Przedmiot i zagadnienia mediów w edukacji”. Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki. T. 1. Red. Bronisław Siemieniecki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 125-151.

Siemieniecki, Bronisław. „Taksonomie zastosowań technologii informacyjnej w edukacji”. Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki. T. 2. Red. Bronisław Siemieniecki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 33-46.

Skórka, Stanisław. „Zastosowanie systemu hipertekstowego do tworzenia hipermedialnego podręcznika na przykładzie ‘Wirtualnej historii książki i bibliotek’. Dostęp 12.11.2014. <http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib07/4_skorka.html>

Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety. Deklaracje. Tekst Polski. Nowe tłumaczenie. Poznań: Pallotinum, 2002.

Sokołowski, Piotr Artur. „Nova et Vetera w życiu neofity. Próba krótkiej syntezy z punktu widzenia teologii misji”, NURT SVD 117-118 (2007): 151-182.

Sokołowski, Piotr Artur. „Misyjna i ewangelizacyjna działalność Kościoła wobec ‘kontrchrześcijańskiej’ kultury masowej”. ‘Kontrchrześcijaństwo’ jako kontekst działalności misyjnej w XXI wieku. Red. Piotr Artur Sokołowski. Pieniężno: Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów, 2009. 209-258.

Spirituality and Mission. Dostęp 3.02.2015. <http://ssp.ph/index.php/home/2014-02-17-13-13-8>

Stallman, Richard. „Mylące lub nacechowane słowa i sformułowania, których lepiej unikać”. Dostęp 12.02.2015. <http://www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.pl.html>

Stallman, Richard. „‘Własność intelek¬tualna’ to zwodniczy miraż”, Dostęp 24.11.2014. <http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.pl.xhtml>

Stanisławska-Kloc, Sybilla. „Plagiat i autoplagiat”. Infos 16 (2011): 1-4.

Synod Biskupów. „XIII Zwyczajne zgromadzenie ogólne. Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Instrumentum laboris”. Dostęp 16.03.2015. <http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20120619_instrumentum-xiii_pl.html>

Szmigielska, Barbara. Psychologiczne konteksty Internetu. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2009.

Szyran, Jerzy. „Kopiować, czy nie kopiować. Problematyka kradzieży własności intelektualnej”. Homo Dei 80.1 (2011): 45-56.

Tkacz, Łukasz. „Po kolędzie z Endomondo: nietypowe zastosowanie popularnej aplikacji mobilnej”. Dostęp 19.01.2015. <http://www.dobreprogramy.pl/Po-koledzie-z-Endomondo-nietypowe-zastosowanie-popularnej-aplikacji-mobilnej,News,60432.html>

Wallace, Patricia. Psychologia Internetu. Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”, 2003.

Wedeł-Domaradzka, Agnieszka. Raczyńska, Anita. Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013.

Who we are. Dostęp 3.02.2015. <http://cfamedia.org/main/?page_id=1842>

„Wtajemniczenie chrześcijańskie. Wprowadzenie ogólne”. Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. Katowice: Księgarnia Św. Jacka, 1998. 21-31.

Zakrzewski, Andrzej. „Prezentacja multimedialna w katechezie”, Katecheta 45.9 (2001): 11-22.

Zakrzewski, Andrzej. „Elektroniczne obrazy w katechezie, czyli e-ikony”. Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce. Red. Tadeusz Lewowicki. Bronisław Siemieniecki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002. 377-386.

Zwoliński, Andrzej. Leksykon współczesnych zagrożeń duchowych. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2009.