Kształtowanie społeczeństwa chrześcijańskiego. Wybrane aspekty działalności łacińskich ojców Kościoła V i VI w.
PDF

Słowa kluczowe

Ojcowie Kościoła
ewangelizacja
grzech
magia
moralność

Jak cytować

Wygralak, P. (2016). Kształtowanie społeczeństwa chrześcijańskiego. Wybrane aspekty działalności łacińskich ojców Kościoła V i VI w. Annales Missiologici Posnanienses, 21, 87–100. https://doi.org/10.14746/amp.2016.21.5

Liczba wyświetleń: 315


Liczba pobrań: 164

Abstrakt

The article outlines the main directions of the evangelization of the Church Fathers in the 5th and 6th centuries and the numerous obstacles which they encountered in their pastoral ministry.

The spreading of pagan practices, magic and all kinds of superstitions were still visible even among the baptized people. Another problem they had to face, no less difficult to overcome, was a moral dissolution, as well as rampant alcoholism. Hence their sermons so often featured merciful God, ready to forgive every person. They also pointed some ways to deepen one’s faith. Thus they tried to form a Christian society, guided by the spirit of the Gospel in every sphere of life.

https://doi.org/10.14746/amp.2016.21.5
PDF

Bibliografia

Augustyn z Hippony. Confessiones, ed. L. Verheijen OSA, CCL 27, Turnhout 1981. Tłum. Z. Kubiak: Augustyn, Wyznania, Kraków 1987.

De doctrina christiana, ed. J. Martin, CCL 32, Turnhout 1962. Tłum: J. Sulowski: Augustyn, De doctrina christiana. O nauce chrześcijańskiej, Tekst łacińsko-polski. Warszawa 1989.

De catechizandis rudibus, ed. I.B. Bauer, CCL 46, Turnhout 1969, 15-178. Tłum: W. Budzik: Augustyn, Pisma katechetyczne, Warszawa 1952, 1-60.

De nuptiis et concupiscentia libri duo, ed. C. F. Urba, J. Zycha, CSEL 42, Wiedeń 1902, 207-319. Tłum. K. Kościelniak: Augustyn Małżeństwo i pożądliwość (księga I), Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie, Lublin 2003, 343-390.

Enarrationes in Psalmos, ed. E. Dekkers OSB, J. Fraipont CCL 34 oraz 38-40, Turnhout 1956. Tłum. J. Sulowski: Augustyn, Objaśnienie Psalmów, PSP 37-42, Warszawa 1986.

In Joannis Evangelium tractatus, ed. D.R. Willems, CCL 36, Turnhout 1954. Tłum. W. Szołdrski: Augustyn, Homilie na Ewangelię św. Jana, PSP 15, Warszawa 1977.

Sermones, PL 38-39. Tłum. J. Jaworski: Augustyn, Wybór mów, PSP 12, Warszawa 1973.

Cezary z Arles. Sermones, ed. G. Morin, CCL 103-104, Turnhout 1953. Tłum. S. Ryznar (kazania 1-55), J. Pochwat (kazania 56-80): Cezary z Arles, Kazania do ludu (1-80), Kraków 2011.

Eligiusz z Noyon. Praedicatio de supremo iudicio, MGH SRM 4, Hannover 1902, 751 -761.

Vita Eligii Episcopi Noviomagensis, ed. B. Krusch, MGH SRM 4, Hannover 1902, 666-740.

Grzegorz Wielki. Homiliae in euangelia, ed. R. Étaix, CCL 141, Turnhout 1999. Tłum. W. Szołdrski: Grzegorz Wielki, Homilie na ewangelie, PSP 2, Warszawa 1969.

Registrum epistolarum, ed. D. Norberg, CCL 140-141A, Turnhout 1982. Tłum. J. Czuj: Grzegorz Wielki, Listy, I-IV, Warszawa 1954-1955.

Hieronim ze Strydonu. Epistulae, ed. I. Hilberg, CSEL 54-56, Wiedeń 1910/1918. Tłum. J. Czuj: Hieronim, Listy, 1-2, Warszawa 1952.

Leon Wielki. Sermones, PL 54, 137-468. Tłum. K. Tomczak: Leon Wielki, Mowy, POK 24, Poznań 1957.

Maksym z Turynu, Collectio sermonum antiqua nonnullis sermonibus extrauagantibus adiectis, ed. A. Mutzenbecher, CCL 23, Turnhout 1962. Tłum. D. Drążek: Maksym z Turynu, Mowy 30 i 31, O zaćmieniu księżyca, w: Słowo Boga i droga człowieka, Pelplin 1998, 148-153.

Marcin z Bragi. De correctione rusticorum. ed. Claude W. Barlow, Martini Episcopi Bracarensis Opera Omnia, New Haven, 1950, 183-203. Marcin z Bragi, O pouczeniu ludności wiejskiej, w: Marcin z Bragi, Dzieła, Tekst łaciński i polski, Tłum. W. Wójcik, Kęty 2008, 182-217.

Piotr Chryzolog. Sermones, ed. A. Olivar, CCL 24, Turnhout 1975.

Sylwian z Marsylii. Opera omnia, ed. F. Pauly, CSEL 8, Wiedeń 1883.

Tertulian. Apologeticus, ed. H. Hoppe, CSEL 69, Wiedeń 1939. Tłum. J. Sajdak: Tertulian, Apologetyk, POK 20, Poznań 1947.

Vita Sancti Caesarii, Opera varia, ed. G. Morin, vol. II, Maretioli 1942, 296-345. Tłum. A. Strzelecka, Żywot Cezarego z Arles, POK 32, Poznań 2008.

Andrzejewski, Roman. „Pokuta w nauczaniu ojców Kościoła”, Ateneum Kapłańskie (1977) 89: 33-46.

Domínguez García, Vincente, Los dioses de la ruta del incienso: un estudio sobre Evémero de Mesene, Universidad de Oviedo, Oviedo 1994.

Eborowicz, Wacław. „Małżeństwo i rodzina w nauce i praktyce duszpasterskiej św. Augustyna”, Vox Patrum (1985) 4-5: 141-149.

Hamman, Adalbert. Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna, Warszawa 1989.

Kamczyk, Wojciech. Tota Paschalis solemnitas. Teologia i duszpasterstwo w kazaniach i homiliach św. Augustyna, Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova t. 12, Katowice 2012.

Kasprzak, Dariusz. Duszpasterze V wieku. Studium porównawcze myśli pasterskiej św. Piotra Chryzologa i Sylwiana z Marsylii, Kraków 2008.

Sanz Serrano, Rosa. „Adivinación y sociedad en la Hispania tardoromana y visigoda”, Gerión. Revista de Historia Antigua (1989) Anejo II: 365-390.

Starowieyski, Marek. „Aborcja i życie nienarodzonych w starożytności chrześcijańskiej”, Warszawskie Studia Teologiczne (2009) XXII/1: 117-147.

Swoboda, Antoni. Kobieta, żona i matka w pismach św. Augustyna, Poznań 2012.

Wiśniewski, Robert. Wróżbiarstwo chrześcijańskie w późnym antyku czyli jak poznać przyszłość i nie utracić zbawienia, Warszawa 2013.

Wygralak, Paweł. „Pogłębienie wiary w oparciu o Pismo Święte według Cezarego z Arles”, Refleksja Ojców Kościoła nad słowem Bożym, Teologia Patrystyczna t. 6, Poznań 2009, 95-107.

Wygralak, Paweł. Stanowisko Kościoła wobec idolatrii i magii na terenach Galii i Hiszpanii w późnej starożytności chrześcijańskiej (VI-VII w.), Poznań 2011.

Wygralak, Paweł. „Vinum laetificat cor hominis (Ps 104,15). Ojcowie Kościoła o spożywaniu wina”, Poznańskie Studia Teologiczne (2011), 141-158.

Wygralak, Paweł. „Duszpasterskie inicjatywy ojców Kościoła skierowane do osób uwikłanych w magię”, Zabobony, czary i magia w Kościele starożytnym, Opole 2013, 153-172.

Wypustek, Andrzej. Magia antyczna, Wrocław 2001.

Zabobony, czary i magia w Kościele starożytnym, red. M. Ożóg, N. Widok. Opole 2013.

Żurek, Antoni. „Troska Kościoła o chrześcijański charakter małżeństwa i rodziny w burzliwych czasach – na przykładzie Galii przełomu V i VI wieku”, Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Ojców Kościoła, Teologia Patrystyczna t. 12, Poznań 2015, 53-67.