Pressto.

Nagłowek strony

Nr 21 (2016)

Spis treści

Klaus Koschorke i koncepcja historii światowego chrześcijaństwa w ujęciu szkoły monachijskiej PDF
Adrian Hermann, Ciprian Burlacioiu 9-35
“Absolute Independence For Indian Christians” – The World Missionary Conference Edinburgh 1910 In The Debates Of The Protestant Christian Elite In Southern India PDF (English)
Klaus Koschorke 37-52
Mission And Ministry In A Globalising World: An African Focus PDF (English)
Stuart Bate 53-66
Pope Francis, Priesthood And Mission. Ten Inspirational Insights PDF
James Kroeger 69-85
Kształtowanie społeczeństwa chrześcijańskiego. Wybrane aspekty działalności łacińskich ojców Kościoła V i VI w. PDF
Paweł Wygralak 87-100
Przygotowania jezuickiej misji w Etiopii w świetle listów św. Ignacego Loyoli PDF
Robert Danieluk 101-116
The Collapse Of The SVD Togo Mission (1914-1921) PDF
Andrzej Miotk 117-148
Personal Parish As An Element Of The Organizational Structure Of The Pastoral Care Of Polish Immigrants By The Missionary Oblates Of Mary Immaculate In The Archdiocese Of Toronto PDF (English)
Wojciech Kowal 151-167
Prawo dzieci do edukacji a jakość nauczania w Afryce Subsaharyjskiej na przykładzie Madagaskaru PDF
Kinga Lendzion 169-182
Przeobrażenia w posłudze polskich braci oblatów na misjach w świetle artykułów publikowanych w dwumiesięczniku „Misyjne Drogi” PDF
Marcin Wrzos 183-192
Wolontariat misyjny na przykładzie doświadczeń misyjnych Akademickiego Koła Misjologicznego im. dr Wandy Błeńskiej w Poznaniu – turystyka religijna czy świadectwo wiary? PDF
Katarzyna Mich 195-207

Recenzje

Liam Matthew Brockey, The visitor. André Palmiero and the Jesuits in Asia. Cambridge (Ma)/London, The Belknap Press of Harvard University Press, 2014. PDF
Robert Danieluk 211-219
Ewa Kubiak, Reinterpretacje. Percepcja i recepcja dzieł architektury na przykładzie świątyń jezuickich Ameryki Południowej okresu kolonialnego. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. PDF
Robert Danieluk 221-224
Klaus Schatz, „… Dass diese Mission eine der blühendsten des Ostens werde…“ P. Alexander de Rhodes (1593-1660) und die frühe Jesuitenmission in Vietnam, Aschendorff Verlag, Münster 2015, pp. 260. PDF
Norbert Frejek 225-228

Komunikaty/kronika

"Muzungu, muzungu daktari" PDF
Ewelina Walkowiak, Artur Chmielewski 231-234
Kamerun PDF
Justyna Janiec-Palczewska 235-236
Polska pomoc w Madang PDF
Dawid Maison, Michał Rudnicki 237-239
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Chrzest Mieszka i chrystianizacja państwa Piastów". Poznań, 21-23 września 2016 r. PDF
Marcin Danielewski 240-242
Akademickie Koło Misjologiczne im. dr Wandy Błeńskiej w Poznaniu w latach 2015/2016 PDF
Anna Tomiak, Anna Stachowiak 243-244
Kalendarium działaności Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Misssio w okresie od sierpnia 2015 roku do lipca 2016 roku PDF
Justyna Janiec-Palczewska 245-249


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo