Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Chrzest Mieszka i chrystianizacja państwa Piastów". Poznań, 21-23 września 2016 r.
PDF

Jak cytować

Danielewski, M. (2016). Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Chrzest Mieszka i chrystianizacja państwa Piastów". Poznań, 21-23 września 2016 r. Annales Missiologici Posnanienses, 21, 240–242. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/7767
PDF