Ewa Kubiak, Reinterpretacje. Percepcja i recepcja dzieł architektury na przykładzie świątyń jezuickich Ameryki Południowej okresu kolonialnego. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.
PDF

Jak cytować

Danieluk, R. (2016). Ewa Kubiak, Reinterpretacje. Percepcja i recepcja dzieł architektury na przykładzie świątyń jezuickich Ameryki Południowej okresu kolonialnego. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. Annales Missiologici Posnanienses, 21, 221–224. https://doi.org/10.14746/amp.2016.21.13

Liczba wyświetleń: 296


Liczba pobrań: 102

https://doi.org/10.14746/amp.2016.21.13
PDF