Ewa Kubiak, Reinterpretacje. Percepcja i recepcja dzieł architektury na przykładzie świątyń jezuickich Ameryki Południowej okresu kolonialnego. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.

Main Article Content

Robert Danieluk

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Danieluk, R. (2016). Ewa Kubiak, Reinterpretacje. Percepcja i recepcja dzieł architektury na przykładzie świątyń jezuickich Ameryki Południowej okresu kolonialnego. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. Annales Missiologici Posnanienses, (21), 221-224. https://doi.org/10.14746/amp.2016.21.13
Dział
Recenzje