Wolontariat misyjny na przykładzie doświadczeń misyjnych Akademickiego Koła Misjologicznego im. dr Wandy Błeńskiej w Poznaniu – turystyka religijna czy świadectwo wiary?
PDF

Słowa kluczowe

wolontariat misyjny
AKM
doświadczenie misyjne
świeccy
zaangażowanie misyjne

Jak cytować

Mich, K. (2016). Wolontariat misyjny na przykładzie doświadczeń misyjnych Akademickiego Koła Misjologicznego im. dr Wandy Błeńskiej w Poznaniu – turystyka religijna czy świadectwo wiary?. Annales Missiologici Posnanienses, 21, 195–207. https://doi.org/10.14746/amp.2016.21.11

Liczba wyświetleń: 269


Liczba pobrań: 113

Abstrakt

Every year more and more young people decide to dedicate a considerable amount of time to helping missionaries all over the world. In the city of Poznan the leading association offering such opportunities to the students of various local academic institutions is known as Dr Wanda Błeńska’s Academic Missiological Association. The article describes their experiences and underlines the importance of missionary voluntary work of young people as the true witness of their faith.
https://doi.org/10.14746/amp.2016.21.11
PDF

Bibliografia

Amaladoos, Michael. „Teologia Misji w świetle dokumentów Magisterium Kościoła od Soboru Watykańskiego II do dnia dzisiejszego.” Dostęp 31 sierpnia 2016. http://www2.ofmconv.pcn.net/docs/pl/general/miscon06_india/Teologia%20Misji%20w%20swietle%20dokumentow%20Magisterium%20Kosciola%20od%20Soboru%20Watykanskiego%20II%20do%20dnia%20dzisiejszego.pdf

Czas spotkania. Doświadczenie misyjne na Wyspach Zielonego Przylądka. Red. Paulina Młynarek, Szymon Stułkowski. Poznań: Sekretariat Misyjny Archidiecezji Poznańskiej oraz Akademickie Koło Misjologiczne, 2009.

Franciszek, „Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium – o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie.” wyd. II poprawione. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2013.

Gądecki, Stanisław. „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. XI Niedziela Zwykła "B" (Fara Poznańska – 14.06.2015)” [Homilia w trakcie IV Kongresu misyjnego w Polsce]. Dostęp 31 sierpnia 2016. http://www.archpoznan.pl/content/view/3628/109/

Gądecki, Stanisław. „Radość przekazywania Ewangelii”. Dostęp 31 sierpnia 2016. https://www.youtube.com/watch?v=j3DjYGIzbac

Jabłoński, Franciszek. „Wolontariat misyjny.” Misyjne Drogi 5 (2012): 12-13.

Jan Paweł II. „Ewangelizacja a instytuty świeckie: Do II Światowego Kongresu Instytutów Świeckich Rzym, 28 sierpnia 1980. ” Dostęp 31 sierpnia 2016. http://www.kuria.lublin.pl/instytuty_swieckie/dokumenty/15.htm, [dostęp: 9.12.2012].

Jan Paweł II. „Orędzie na Niedzielę Misyjną 1987: Misyjna posługa laikatu.” Dostęp 31 sierpnia 2016. http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x301/oredzie-na-niedziele-misyjna/,

Komisja Episkopatu ds. Misji, „Wolontariaty misyjne.” Dostęp 31 sierpnia 2016. http://www.misje.pl/linki-342/wolontariaty-misyjne-348

Mich, Katarzyna A. „Sprawozdanie z działalności Akademickiego Koła Misjologicznego w latach 2012/2013.” Annales Missiologici Posnanienses 19 (2014): 267-269.

Mich, Katarzyna A. „Sprawozdanie z działalności Akademickiego Koła Misjologicznego w latach 2013/2014.” Annales Missiologici Posnanienses 20 (2015a): 253-256.

Mich, Katarzyna A. „Sprawozdanie z działalności Akademickiego Koła Misjologicznego w latach 2014/2015.” Annales Missiologici Posnanienses 20 (2015b): 257-260.

Niedziela. „Bp Mazur: Czas na świecki wolontariat misyjny.” 4 lutego 2016. Dostęp 31 sierpnia 2016. http://niedziela.pl/artykul/20556/Bp-Mazur-czas-na-swiecki-wolontariat

Prośmy o pokój dla Jeruzalem. Doświadczenie misyjne „Jerozolima 2010”. Red. Jarosław Czyżewski, Szymon Stułkowski. Poznań: Akademickie Koło Misjologiczne oraz Centrum Misyjne w Poznaniu, 2011.

Sobór Watykański II, „Dekret o działalności Misyjnej Kościoła Ad Gentes Divinitus. Sobór Watykański II Konstytucje, dekrety, deklaracje.. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 1967: 661-739.

Sobór Watykański II. „Dekret o Apostolstwie Świeckich Apostolicum actuositatem. Sobór Watykański II Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 1967: 563-627.

Stułkowski, Szymon, „Duszpasterstwo studentów na przykładzie Akademickiego Koła Misjologicznego w Poznaniu.” Teologia Praktyczna 10 (2009): 109-123.

Szymański, Dawid. „Uprawnienia misyjne poszczególnych członków Ludu Bożego.” Dostęp 31 sierpnia 2016. http://www.archpoznan.org.pl/serwis/artykuly/2005/1/misja1.pdf

Tobolska, Kamila. „Nie jesteśmy biurem podróży.” Przewodnik Katolicki. Dostęp 31 sierpnia 2016. https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2014/Przewodnik-Katolicki-27-2014/Wiara-i-Kosciol/Nie-jestesmy-biurem-podrozy

Tobolski, Błażej. „Wolontariusze z Misją” Przewodnik Katolicki. Dostęp 31 sierpnia 2016. https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2014/Przewodnik-Katolicki-27-2014/Wiara-i-Kosciol/Wolontariusze-z-misja