Przodkowie w tradycyjnej religii Aszantow
PDF

Jak cytować

WITA, G. (2008). Przodkowie w tradycyjnej religii Aszantow. Annales Missiologici Posnanienses, 16, 7–24. https://doi.org/10.14746/amp.2008.16.01

Liczba wyświetleń: 364


Liczba pobrań: 52

Abstrakt

Tradycyjne religie Afryki postrzegane są nierzadko jako systemy wierzeń, w których podstawową funkcję pełnią przodkowie. Czasem bywają one wprost nazywane kultem przodków. Nie jest to stwierdzenie adekwatne wobec rzeczywistości. Dowodem tego jest pozycja i rola przodków w rodzimej religii Aszantów z Ghany. Choć ma ona charakter wyraźnie ancestralny, to jednak wysoki status przodków wynika z ich powiązania z Istotą Najwyższą, a cześć i rytuały przodkowskie do niej w ostateczności odsyłają. Artykuł prezentuje ideę przodkostwa, rolę duchów zmarłych w społeczności Aszantów, warunki, jakie muszą być spełnione, aby zmarły osiągnął status przodka oraz formy religijnego i społecznego szacunki, jakim przez Aszantów są otaczani „żywi-zmarli”. Przedstawia także zarys aszanckiej eschatologii oraz wpływ, jaki przodkowie wywierają na tę zachodnioafrykańską społeczność.

https://doi.org/10.14746/amp.2008.16.01
PDF