Pressto.

Nagłowek strony

Nr 16 (2008)

Spis treści

Przodkowie w tradycyjnej religii Aszantow
GRZEGORZ WITA 7-24
Współpraca misyjna świeckich w nauczaniu Soboru Watykańskiego II
MAREK ROSTKOWSKI 25-36
Aktualność encykliki Populorum progressio Pawła VI odczytana w kluczu misyjnych wyzwań Kościoła
JAN PIOTROWSKI 37-44
Aktualność encykliki Fidei donum
KRZYSZTOF CZERMAK 45-54
Misje w nauczaniu papieży Benedykta XV i Piusa XI
MAGDALENA BASAŁAJ 55-68
Posługa i współpraca misyjna w świetle encykliki Deus caritas est
TOMASZ ATŁAS 69-76
Powstawanie i dojrzewanie podstawowej wspólnoty kościelnej na przykładzie misji Masomeloka (w diecezji Toamasina na Madagaskarze)
WALDEMAR ŻUKOWSKI 77-117
Wyzwania ewangelizacji w realizacji uświęcającego zadania Kościoła. Wokół przemówień Jana Pawła II wygłoszonych w Ameryce Łacińskiej
OLGA SZYPKE 119-140
Dokumenty episkopatów europejskich o sytuacji kobiet w małżeństwie katolicko-muzułmańskim
ANNA ŚWIĄTEK 141-174
Obraz kobiety na polskojęzycznych portalach internetowych o tematyce muzułmańsko-arabskiej
WIKTORIA KWIATKOWSKA 175-186
Wkład polskiego duchowieństwa w rozwój Kościoła katolickiego w Kazachstanie
ANNA KURKOWIAK 187-200
Doświadczenie Kościoła w Kazachstanie
ANNA KEMNITZ 201-208
„Azjatycka" medytacja... dar misji
JAMES H. KROEGER 209-214
Listy misjonarza jako źródło misjologiczne - przypadek o. Andrzeja Cierpki OMI
PIOTR KOMAN 215-228
Stosunek Jana Pawła II do kultury kraju katolickiego na przykładzie Polski
MARZENA BANULSKA 229-238

Komunikaty/kronika

NAUKOWE KOŁO MISJOLOGÓW STUDENTÓW UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006 i 2006/2007
WOJCIECH KLUJ, TOMASZ SZYSZKA 239-252
KOŁO MISYJNE W ARCYBISKUPIM SEMINARIUM DUCHOWNYM W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006 I 2007/2008
PIOTR PAWELEC 252-254
AKADEMICKIE KOŁO MISJOLOGICZNE W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 i 2007/2008
JAROSŁAW CZYŻEWSKI 254-257

Recenzje

ROZSZERZANIE SIĘ CHRZEŚCIJAŃSTWA, (tytuł oryginału: THE EXPANSION OF CHRISIANITY, przeł. Tadeusz Szafrański), red. Timoth Yates, teolog anglikanin - specjalista naukowy w dziedzinie misjologii, Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax, 2005, ss. 192.
TERESA MARIA KĘPSKA 259-260
Marek Pasiuk SAC, Wanda Pasiuk- Bronikowska, Tadeusz Bronikowski, AFRYKAŃSKA MOZAIKA, Ząbki, Apostolicum 2006, ss. 146.
KAROLINA DZIEWULSKA 260-261
Mariusz Berko, NIEKOCHANE DZIECI BOGA, Warszawa, Oficyna Wydawnicza „VOCATIO” 2006, ss. 102.
KAROLINA DZIEWULSKA 261-263
Franciszek Jabłoński, BŁOGOSŁAWIONE STOPY GŁOSZĄCYCH DOBRĄ NOWINĘ. ŚWIĘTOWOJCIECHOWI MISJONARZE, Warszawa Wydawnictwo UKSW 2007, ss. 582.
BOGDAN CZYŻEWSKI 263-264
Roman Rusinek SAC, KIBEHO - CUD W SERCU AFRYKI, Ząbki, Apostolicum 2007, ss. 152.
KAROLINA DZIEWULSKA 265-266
Robert Wieczorek OFMCap, LISTY Z SERCA AFRYKI, Kraków, Serafin 2007, ss. 324.
KAROLINA DZIEWULSKA 266-267
EMANMAN MELEKETENI - [Nowy Testament w języku gidarskim], tłum. redakcja i rewizja lingwistyczna ks. Loucien Bouba, ks. Theophile Doulaneni, o. Władysław Kozioł OMI, Jean Maingle, Maurice Oumarou, Jarosław Różański OMI i Krzysztof Zielenda OMI, Pelplin, Wydawnictwo Bernardinum 2008, ss. 414.
KRZYSZTOF ZIELENDA OMI 267-269
Wojciech Kluj, TEOLOGICZNE PODSTAWY MISJI WEDŁUG JANA PAWŁA II, Warszawa, Instytut Papieża Jana Pawła II 2008, ss. 289.
EUGENIUSZ SAKOWICZ 269-273
Jarosław Różański OMI, WOKÓŁ KONCEPCJI INKULTURACJI, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008, ss. 280.
WOJCIECH KLUJ 273-275


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo