Mariusz Berko, NIEKOCHANE DZIECI BOGA, Warszawa, Oficyna Wydawnicza „VOCATIO” 2006, ss. 102.
PDF

Jak cytować

DZIEWULSKA, K. (2008). Mariusz Berko, NIEKOCHANE DZIECI BOGA, Warszawa, Oficyna Wydawnicza „VOCATIO” 2006, ss. 102. Annales Missiologici Posnanienses, 16, 261–263. https://doi.org/10.14746/amp.2008.16.18
https://doi.org/10.14746/amp.2008.16.18
PDF