Aktualność encykliki Populorum progressio Pawła VI odczytana w kluczu misyjnych wyzwań Kościoła
PDF

Jak cytować

PIOTROWSKI, J. (2008). Aktualność encykliki Populorum progressio Pawła VI odczytana w kluczu misyjnych wyzwań Kościoła. Annales Missiologici Posnanienses, 16, 37–44. https://doi.org/10.14746/amp.2008.16.03

Liczba wyświetleń: 395


Liczba pobrań: 47

Abstrakt

Aktualność encykliki Populorum progressio Pawła VI odczytana w kluczu misyjnych wyzwań Kościoła

https://doi.org/10.14746/amp.2008.16.03
PDF