Tomasz Szyszka (red.), JAN PAWEŁ II W EKWADORZE. Materiały konferencyjne. Sympozjum 14 stycznia 2009 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, 2010, ss. 231+9.

Main Article Content

WOJCIECH KLUJ OMI

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
KLUJ OMI, W. (2010). Tomasz Szyszka (red.), JAN PAWEŁ II W EKWADORZE. Materiały konferencyjne. Sympozjum 14 stycznia 2009 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, 2010, ss. 231+9. Annales Missiologici Posnanienses, (17), 210-212. https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.16
Dział
Recenzje