Tom 17 (2010)
JAMES H. KROEGER
7-16
Zasady dynamiki misyjnej według św. Pawła (refleksja misjonarza)
https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.01
PDF
ZBIGNIEW PAWŁOWSKI
17-23
Światowa Organizacja Zdrowia i opieka medyczna sprawowana przez instytucje religijne w 30 lat po deklaracji w Ałma Ata
https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.02
PDF
PAWEŁ ZAJĄC
25-50
Codex historicus i codzienność misji w Chesterfield Inlet (Igluligaarjuk) w arktycznej Kanadzie, 1912-1917
https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.03
PDF
WOJCIECH KLUJ
51-69
Pole pracy Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Cejlonie w XIX w.
https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.04
PDF
KAZIMIERZ SZYMCZYCHA
71-87
Dialog z tradycyjnymi religiami Afryki w nauczaniu papieża Pawła VI, Jana Pawła II oraz w liście kardynała Francisa Arinze
https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.05
PDF
GRZEGORZ KRZYŻOSTANIAK
89-106
Tromba - kult nawiedzenia i transu na Madagaskarze. Próba interpretacji
https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.06
PDF
MAŁGORZATA BOGUSIAK
107-114
Wyrażanie rozkazu w trzech hausańkich tłumaczeniach Ewangelii według sw. Łukasza
https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.07
PDF
TOMASZ ATŁAS
115-120
Motywacje i powody wyjazdu na misje wśród misjonarzy przygotowujących się do wyjazdu
https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.08
PDF
MARTA KAMIŃSKA
121-136
Chrześcijański hip-hop w służbie nowej ewangelizacji
https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.09
PDF
ALDONA MARIA PWKO
137-150
Dialog religijny chrześcijan i muzułmanów w Polsce. Instytucje kościelne działające na rzecz porozumienia międzyreligijnego
https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.10
PDF
KAROLINA GERRETH
151-156
Opieka stomatologiczna oraz problemy zdrowia jamy ustnej u pacjentów w Ośrodku Rehabilitacji i Leczenia Trądu w Puri (Indie) - doświadczenia własne*
https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.11
PDF
BEATA BŁAŻEJEWSKA
157-166
Dziewczęta-żołnierze. Przyczyny występowania tego zjawiska
https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.12
PDF
MAŁGORZATA BOGUSIAK
167-172
Religie Indii w relacjach arcybiskupa Władysława Michała Zaleskiego opublikowanych w „Misjach Katolickich" (1891-1897)
https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.13
PDF

Recenzje

WOJCIECH KLUJ OMI
207-208
Christopher Grzelak SCJ, THE „INCLUSIVE PLURALISM” OF JACQUES DUPUIS. ITS CONTRIBUTION TO A CHRISTIAN THEOLOGY OF RELIGIONS AND ITS RELEVANCE TO THE SOUTH AFRICAN INTERRELIGIOUS CONTEXT, Pietermaritzburg (Republic of South Africa) - Lublin (Poland) 2010, ss. 348. Seria: Religie świata - Świat religii pod red. Eugeniusz Sakowicz and Krzysztof Sakowicz, nr 5.
https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.14
PDF
MAŁGORZATA BOGUSIAK
208-210
Joseph Ndi-Okalla (red.), LE DEUXIEME SYNODE AFRICAIN FACE AUX DEFI SOCIO-ECONOMIQUES ET ETHIQUES DU CONTINENT. DOCUMENTS DE TRAVAIL, Paris, Editions Karthala, 2009, ss. 275.
https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.15
PDF
WOJCIECH KLUJ OMI
210-212
Tomasz Szyszka (red.), JAN PAWEŁ II W EKWADORZE. Materiały konferencyjne. Sympozjum 14 stycznia 2009 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, 2010, ss. 231+9.
https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.16
PDF
GRZEGORZ KRZYŻOSTANIAK
212-214
Dorota Kozioł, Z MACHOWA NA MADAGASKAR, Sandomierz Wydawnictwo Diecezjalne 2008, ss. 136.
https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.17
PDF
GRZEGORZ KRZYŻOSTANIAK
214-216
Henryk Sawarski MSF, OPOWIADANIA I LEGENDY MALGASKIE, Pelplin Wydawnictwo Bernardinum 2009, ss. 237.
https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.18
PDF
KAROLINA DZIEWULSKA
216-218
Jan Pałyga, Gorzki smak kolumbijskiej kawy, Ząbki, Wydawnictwo Apostolicum 2008, ss. 209 (Karolina D z i e w u l s k a) 216
https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.19
PDF
MACIEJ SNELA
218-219
CZAS SPOTKANIA - DOŚWIADCZENIE MISYJNE NA WYSPACH ZIELONEGO PRZYLĄDKA, red. Patrycja Młynarek, Szymon Stułkowski, Poznań 2009, Sekretariat Misyjny Archidiecezji Poznańskiej. Akademickie Koło Misjologiczne, ss. 80.
https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.20
PDF
KINGA PUCHAŁA
219-221
Tomasz Szyszka SVD (red.), OJCIEC MARIAN ŻELAZEK SVD OJCIEC TRĘDOWATYCH, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2008, ss. 196.
https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.21
PDF