Pressto.

Nagłowek strony

Nr 17 (2010)

Spis treści

Zasady dynamiki misyjnej według św. Pawła (refleksja misjonarza)
JAMES H. KROEGER 7-16
Światowa Organizacja Zdrowia i opieka medyczna sprawowana przez instytucje religijne w 30 lat po deklaracji w Ałma Ata
ZBIGNIEW PAWŁOWSKI 17-23
Codex historicus i codzienność misji w Chesterfield Inlet (Igluligaarjuk) w arktycznej Kanadzie, 1912-1917
PAWEŁ ZAJĄC 25-50
Pole pracy Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Cejlonie w XIX w.
WOJCIECH KLUJ 51-69
Dialog z tradycyjnymi religiami Afryki w nauczaniu papieża Pawła VI, Jana Pawła II oraz w liście kardynała Francisa Arinze
KAZIMIERZ SZYMCZYCHA 71-87
Tromba - kult nawiedzenia i transu na Madagaskarze. Próba interpretacji
GRZEGORZ KRZYŻOSTANIAK 89-106
Wyrażanie rozkazu w trzech hausańkich tłumaczeniach Ewangelii według sw. Łukasza
MAŁGORZATA BOGUSIAK 107-114
Motywacje i powody wyjazdu na misje wśród misjonarzy przygotowujących się do wyjazdu
TOMASZ ATŁAS 115-120
Chrześcijański hip-hop w służbie nowej ewangelizacji
MARTA KAMIŃSKA 121-136
Dialog religijny chrześcijan i muzułmanów w Polsce. Instytucje kościelne działające na rzecz porozumienia międzyreligijnego
ALDONA MARIA PWKO 137-150
Opieka stomatologiczna oraz problemy zdrowia jamy ustnej u pacjentów w Ośrodku Rehabilitacji i Leczenia Trądu w Puri (Indie) - doświadczenia własne*
KAROLINA GERRETH 151-156
Dziewczęta-żołnierze. Przyczyny występowania tego zjawiska
BEATA BŁAŻEJEWSKA 157-166
Religie Indii w relacjach arcybiskupa Władysława Michała Zaleskiego opublikowanych w „Misjach Katolickich" (1891-1897)
MAŁGORZATA BOGUSIAK 167-172

Komunikaty/kronika

JUBILEUSZ KS. DR. HAB. ZDZISŁAWA Z. KRUCZKA CSMA, MISJONARZA Z PAPUI NOWEJ GWINEI
ROMAN MAJKA 173-188
AKADEMICKIE KOŁO MISJOLOGICZNE W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009
EWELINA FERENC 188-194
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLERYCKIEGO KOŁA MISYJNEGO W ARCYBISKUPIM SEMINARIUM DUCHOWNYM W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009
MACIEJ SNELA 194-196
NAUKOWE KOŁO MISJOLOGÓW UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009
KAROLINA DZIEWULSKA 196-202
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU POMOCY POLSKIM MISJOM
SYLWESTER KRZANIAK 202-204
JEEVODAYA
ADAM ROSTKOWSKI 204-206

Recenzje

Christopher Grzelak SCJ, THE „INCLUSIVE PLURALISM” OF JACQUES DUPUIS. ITS CONTRIBUTION TO A CHRISTIAN THEOLOGY OF RELIGIONS AND ITS RELEVANCE TO THE SOUTH AFRICAN INTERRELIGIOUS CONTEXT, Pietermaritzburg (Republic of South Africa) - Lublin (Poland) 2010, ss. 348. Seria: Religie świata - Świat religii pod red. Eugeniusz Sakowicz and Krzysztof Sakowicz, nr 5.
WOJCIECH KLUJ OMI 207-208
Joseph Ndi-Okalla (red.), LE DEUXIEME SYNODE AFRICAIN FACE AUX DEFI SOCIO-ECONOMIQUES ET ETHIQUES DU CONTINENT. DOCUMENTS DE TRAVAIL, Paris, Editions Karthala, 2009, ss. 275.
MAŁGORZATA BOGUSIAK 208-210
Tomasz Szyszka (red.), JAN PAWEŁ II W EKWADORZE. Materiały konferencyjne. Sympozjum 14 stycznia 2009 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, 2010, ss. 231+9.
WOJCIECH KLUJ OMI 210-212
Dorota Kozioł, Z MACHOWA NA MADAGASKAR, Sandomierz Wydawnictwo Diecezjalne 2008, ss. 136.
GRZEGORZ KRZYŻOSTANIAK 212-214
Henryk Sawarski MSF, OPOWIADANIA I LEGENDY MALGASKIE, Pelplin Wydawnictwo Bernardinum 2009, ss. 237.
GRZEGORZ KRZYŻOSTANIAK 214-216
Jan Pałyga, Gorzki smak kolumbijskiej kawy, Ząbki, Wydawnictwo Apostolicum 2008, ss. 209 (Karolina D z i e w u l s k a) 216
KAROLINA DZIEWULSKA 216-218
CZAS SPOTKANIA - DOŚWIADCZENIE MISYJNE NA WYSPACH ZIELONEGO PRZYLĄDKA, red. Patrycja Młynarek, Szymon Stułkowski, Poznań 2009, Sekretariat Misyjny Archidiecezji Poznańskiej. Akademickie Koło Misjologiczne, ss. 80.
MACIEJ SNELA 218-219
Tomasz Szyszka SVD (red.), OJCIEC MARIAN ŻELAZEK SVD OJCIEC TRĘDOWATYCH, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2008, ss. 196.
KINGA PUCHAŁA 219-221


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo