„Rzeczy warszawskie” – nowa odsłona Muzeum Warszawy
PDF

Słowa kluczowe

museum
Warsaw
curator’s task
turn toward things
materiality
Things from Warsaw

Jak cytować

Markowska, A. (2019). „Rzeczy warszawskie” – nowa odsłona Muzeum Warszawy. Artium Quaestiones, (29), 209–228. https://doi.org/10.14746/aq.2018.29.8

Liczba wyświetleń: 352


Liczba pobrań: 263

Abstrakt

A radical reconstruction of the exposition layout at the Museum of the City of Warsaw, connected with the general reconstruction of the facilities and retirement of its longtime director, Janusz Durko (1951-2003), resulted in 2017 in opening a new permanent exposition called Things from Warsaw. The exposition consists of 21 cabinets containing 8 000 items selected out of 300 000 included in the museum holdings (e. g., Cabinet of Warsaw Monuments, Cabinet of Warsaw Silver and Plate Tableware, Cabinet of the Warsaw Sirens, Cabinet of Postcards, Cabinet of Souvenirs, Cabinet of Shrines). The main criterion was the materiality and authenticity of particular items, which resulted in the absence of multimedia presentations and suggested “appropriate” narratives. The main curator of the exposition is Jarosław Trybuś, art historian and curator rewarded with the Golden Lion at the Venice Biennale in 2008. His team followed an idea of Bjørnar Olsen that due to various conceptualizations the material world studied by the humanities has been so dematerialized that we can hardly believe our eyes. Thus the features of the exposition – sincerity, seriousness, and modesty – suggest a new approach to the city’s history through experiencing the reality of things treated not so much as “witnesses,” but rather as “actors” of the past events. This turn to materiality stems from the hope to come close to the things without the mediation of words imposing predictable interpretations in advance. In other words, the exposition is a kind of lesson in openness, multidirectional reading, and the de-ideologization of history. The Things from Warsawexhibition has been analyzed in reference to three criteria: openness to the “other,” creating a vision of the future, and the inspiring power of imagination.

 

https://doi.org/10.14746/aq.2018.29.8
PDF

Bibliografia

Barański J., Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków 2007

Bargielska J., S. Chutnik. J. Dehnel et al., 20 rzeczy o Warszawie, Warszawa 2017

Cumming L., Damien Hirst. Treasures from the Wreck of the Unbelievable Review – Beautiful and Monstrous, „The Guardian” , https://www.theguardian.com/artanddesign/2017/apr/16/damien-hirst-treasures-from-the-wreck-of-the-unbelievable-review-venice [dostęp: 6 stycznia 2018]

Hotel Polonia. Budynków życie po życiu = The Afterlife of Buildings = L’altra vita degli edifici [kata-log stworzony przez Grzegorza Pątka & Jarosława Trybusia; tłum. Ł. Mojsak et al.; red. J. Pień-kos], Warszawa 2008

Kopytoff I., Kulturowa biografia rzeczy. Utowarowienie jako proces, tłum. E. Klekot, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2005, s. 249–274

Krajewski M., Są w życiu rzeczy... Szkice z socjologii przedmiotów, Warszawa 2013

Legendy warszawskie. Antologia, oprac. J. Odnous, Warszawa 2016

Ludzie w świecie przedmiotów – przedmioty w świecie ludzi, red. A. Rybus, M.W. Kornobis, Warsza-wa 2016

Lukier i mięso: wokół architektury w Polsce po 1989 roku. Z Grzegorzem Piątkiem i Jarosławem Try-busiem rozmawia Marcin Kwietowicz, Warszawa 2012

MacGregor N., A History of the World in 100 Objects, London 2011

Olsen B., W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, tłum. B. Shallcross, Warszawa 2013

Piotrowski P., Muzeum krytyczne, Poznań 2011

Popiołek M., Od kamienicy do muzeum. Historia siedziby Muzeum Warszawy na Rynku Starego Mia-sta, Warszawa 2016

Russeth A., A Disastrous Damien Hirst Show in Venice, „ArtNews”, http://www.artnews.com/2017/05/08/a-disastrous-damien-hirst-show-in-venice/ [dostęp: 6 stycznia 2018)

Rzecz w kulturze, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, D. Dąbrowska, Warszawa 2016

Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski i W. Piasek, Olsztyn 2008

„Tematy z Szewskiej” 2016, 1(17) [numer wrocławskiego pisma zatytułowany Rzeczy]

„Tematy z Szewskiej” 2017, 1(18) [numer wrocławskiego pisma zatytułowany Rzeczy]

Trybuś J., Przewodnik po warszawskich blokowiskach, Warszawa 2011

Trybuś J., Warszawa niezaistniała. Niezrealizowane projekty urbanistyczne i architektoniczne Warszawy dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 2012

W stronę socjologii przedmiotów, red. Marek Krajewski, współpr. M. Brzozowska, Poznań 2005

Rzeczy warszawskie, red. M. Jurkiewicz, M. Mycielska, Warszawa 2017

Wróblewska M., Rzeczy w muzeum, w: Rzeczy warszawskie, red. M. Jurkiewicz, M. Mycielska, Warszawa 2017