„Rzeczy warszawskie” – nowa odsłona Muzeum Warszawy

Main Article Content

Anna Markowska

Abstrakt

A radical reconstruction of the exposition layout at the Museum of the City of Warsaw, connected with the general reconstruction of the facilities and retirement of its longtime director, Janusz Durko (1951-2003), resulted in 2017 in opening a new permanent exposition called Things from Warsaw. The exposition consists of 21 cabinets containing 8 000 items selected out of 300 000 included in the museum holdings (e. g., Cabinet of Warsaw Monuments, Cabinet of Warsaw Silver and Plate Tableware, Cabinet of the Warsaw Sirens, Cabinet of Postcards, Cabinet of Souvenirs, Cabinet of Shrines). The main criterion was the materiality and authenticity of particular items, which resulted in the absence of multimedia presentations and suggested “appropriate” narratives. The main curator of the exposition is Jarosław Trybuś, art historian and curator rewarded with the Golden Lion at the Venice Biennale in 2008. His team followed an idea of Bjørnar Olsen that due to various conceptualizations the material world studied by the humanities has been so dematerialized that we can hardly believe our eyes. Thus the features of the exposition – sincerity, seriousness, and modesty – suggest a new approach to the city’s history through experiencing the reality of things treated not so much as “witnesses,” but rather as “actors” of the past events. This turn to materiality stems from the hope to come close to the things without the mediation of words imposing predictable interpretations in advance. In other words, the exposition is a kind of lesson in openness, multidirectional reading, and the de-ideologization of history. The Things from Warsawexhibition has been analyzed in reference to three criteria: openness to the “other,” creating a vision of the future, and the inspiring power of imagination.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Markowska, A. (2019). „Rzeczy warszawskie” – nowa odsłona Muzeum Warszawy. Artium Quaestiones, (29), 209-228. https://doi.org/10.14746/aq.2018.29.8
Dział
OMÓWIENIA I RECENZJE
Biogram autora

Anna Markowska, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr. hab., historyczka i krytyczka sztuki, specjalizująca się w sztuce nowoczesnej i współczesnej, autorka książek, m.in. o powojennej sztuce amerykańskiej (Komedia sublimacji. Granica współczesności a etos rzeczywistości w sztuce amerykańskiej,2010), o sztuce polskiej  (Dwa przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku, 2012), a także publikacji o neo-awangardzie wrocławskiej lat 70. (Permafo,2012;Galeria Sztuki Najnowszej,2014). Wykładała na uczelniach europejskich i azjatyckich. 

Referencje

 1. Barański J., Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków 2007
 2. Bargielska J., S. Chutnik. J. Dehnel et al., 20 rzeczy o Warszawie, Warszawa 2017
 3. Cumming L., Damien Hirst. Treasures from the Wreck of the Unbelievable Review – Beautiful and Monstrous, „The Guardian” , https://www.theguardian.com/artanddesign/2017/apr/16/damien-hirst-treasures-from-the-wreck-of-the-unbelievable-review-venice [dostęp: 6 stycznia 2018]
 4. Hotel Polonia. Budynków życie po życiu = The Afterlife of Buildings = L’altra vita degli edifici [kata-log stworzony przez Grzegorza Pątka & Jarosława Trybusia; tłum. Ł. Mojsak et al.; red. J. Pień-kos], Warszawa 2008
 5. Kopytoff I., Kulturowa biografia rzeczy. Utowarowienie jako proces, tłum. E. Klekot, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2005, s. 249–274
 6. Krajewski M., Są w życiu rzeczy... Szkice z socjologii przedmiotów, Warszawa 2013
 7. Legendy warszawskie. Antologia, oprac. J. Odnous, Warszawa 2016
 8. Ludzie w świecie przedmiotów – przedmioty w świecie ludzi, red. A. Rybus, M.W. Kornobis, Warsza-wa 2016
 9. Lukier i mięso: wokół architektury w Polsce po 1989 roku. Z Grzegorzem Piątkiem i Jarosławem Try-busiem rozmawia Marcin Kwietowicz, Warszawa 2012
 10. MacGregor N., A History of the World in 100 Objects, London 2011
 11. Olsen B., W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, tłum. B. Shallcross, Warszawa 2013
 12. Piotrowski P., Muzeum krytyczne, Poznań 2011
 13. Popiołek M., Od kamienicy do muzeum. Historia siedziby Muzeum Warszawy na Rynku Starego Mia-sta, Warszawa 2016
 14. Russeth A., A Disastrous Damien Hirst Show in Venice, „ArtNews”, http://www.artnews.com/2017/05/08/a-disastrous-damien-hirst-show-in-venice/ [dostęp: 6 stycznia 2018)
 15. Rzecz w kulturze, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, D. Dąbrowska, Warszawa 2016
 16. Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski i W. Piasek, Olsztyn 2008
 17. „Tematy z Szewskiej” 2016, 1(17) [numer wrocławskiego pisma zatytułowany Rzeczy]
 18. „Tematy z Szewskiej” 2017, 1(18) [numer wrocławskiego pisma zatytułowany Rzeczy]
 19. Trybuś J., Przewodnik po warszawskich blokowiskach, Warszawa 2011
 20. Trybuś J., Warszawa niezaistniała. Niezrealizowane projekty urbanistyczne i architektoniczne Warszawy dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 2012
 21. W stronę socjologii przedmiotów, red. Marek Krajewski, współpr. M. Brzozowska, Poznań 2005
 22. Rzeczy warszawskie, red. M. Jurkiewicz, M. Mycielska, Warszawa 2017
 23. Wróblewska M., Rzeczy w muzeum, w: Rzeczy warszawskie, red. M. Jurkiewicz, M. Mycielska, Warszawa 2017