Numer oprócz stałych działów - omówień, artykułów różnych i przekładów zawiera dział tematyczny pt. Dzieło sztuki jako rzecz. Dwa tłumaczenia tekstów skorelowane są z tematyką tej sekcji numeru.

Opublikowane: 2019-05-07

Biogramy

- -

437-442