1968: In Search of “Socialism with Human Face” in Czech Art History
pdf (English)

Słowa kluczowe

history of art history
Czechoslovakia 1968
humanist Marxism
Marxist iconology

Jak cytować

Bartlová, M. (2019). 1968: In Search of “Socialism with Human Face” in Czech Art History. Artium Quaestiones, (30), 225–236. https://doi.org/10.14746/aq.2019.30.11

Abstrakt

The five or eight years leading up to the failed “Prague Spring” represent the most important period of Czech humanities tradition during the Communist Party dictatorship. Art history did not directly participate in either of the most prominent period discourses, but it was able to develop its own specific methodologies following the Czech continuation of the Vienna School legacy. The contribution analyzes the discourse of Marxist Iconology, developed by J. Neumann and R. Chadraba, and presents the case of F. Šmejkal and his concept of Imaginative Art, which was, interestingly, the sole case during the whole 40 years of the Communist Party rule when the highest Party officials became directly involved in Czech art historical practice. From the point of view of art historical practice, the most important feature of the brief period 1963–1969 was the new possibility of contacts with foreign art historians and of traveling abroad.

https://doi.org/10.14746/aq.2019.30.11
pdf (English)

Bibliografia

Bartlová M., “’Není možno se vzdát svobody myšlení’. Vincenc Kramář a marxismus 1945–1960,” Umění 2018, 66(4), pp. 246–263

Bartlová M., J. Vybíral et al., Building a State. The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design, Prague 2015

Binarová A., Svaz výtvarných umělců v českých zemích 1956–1972, Olomouc 2017

České imaginativní umění, ed. J. Šmejkalová, Praha 1996

Gerát I., „Marxism and Iconology in Czechoslovakia during the Cold War,” in: A Socialist Realist History? Writing Art History in the Post-War Decades, eds. K. Kodres, K. Jõekalda, M. Marek, Wien–Köln–Weimar, pp. 100–117

Karel Teige, eds. E. Dluhosh, R. Švácha, Cambridge–London 1999

Kolář P., Der Poststalinismus. Ideologie und Utopie einer Epoche, Köln–Weimar–Wien 2016

Kopeček M., Hledání ztraceného smyslu revoluce. Zrod a počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě 1953–1960, Praha 2009

Lomová J., K. Šima, “Sjezd SČSVU v roce 1964. Poznámky k úspěšnosti performance,” in: Umění a revoluce. Pro Milenu Bartlovou, eds. J. Lomová, J. Vybíral, Praha 2018, pp. 512–544

Lomová J., “Co je politického v psaní o umění. Cenzura výtvarných časopisů v Československu 60. let 20. století,” in: Umenie – politika – estetika. Sborník konferencie Slovenskej asociácie pre estetiku, eds. P. Brezňan, M. Paštéková, Bratislava 2019, pp. 118–125

Mervart J., Naděje a iluze. Čeští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let. Brno 2010

Mervart J., “Dialektika konkrétního v zrcadle sporů mezi aparátem ÚV KSČ a kulturní obcí,” in: M. Hrubec et al., Myslitel Karel Kosík. Praha 2011, pp. 55–78

Schulze Wessel M., Pražské jaro. Průlom do nového světa. Praha 2018

Slavíček L. et al., Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích, Praha 2016

Šmejkal F., V. Linhartová, Imaginativní malířství 1930–1950. Exh. cat. Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vlavou, 1964

Srp K., Toyen, Praha, 2000

Rákosník J., M. Spurný, J. Štaif, Milníky moderních českých dějin. Krize konsenzu a legitimity v letech 1848–1989, Praha 2018

Winzeler M., “Götz Fehr: Poznámky k česko-německému historikovi umění a staviteli kulturních mostů v těžkých časech,” in: Umění a revoluce. Pro Milenu Bartlovou, eds. J. Lomová, J. Vybíral, Praha 2018, pp. 596–618