Film fabularny jako narzędzie kuratora i badacza sztuki

Main Article Content

Łukasz Ronduda

Abstrakt

In the essay, the author, Łukasz Ronduda, relates his own work as an artist, a film director, an art historian and curator, discussed in the light of the cinematic turn and the formation of common ground between cinema and contemporary art in both artistic and institutional sense. Ronduda looks closely at his two full-length feature films: Performer (2015) and Serce miłości (Heart of Love) (2017) and highlights their wider context. The first frame of reference spans from experimental films to contemporary full-length productions dedicated to wide audience. The second reference is his own work involving academic research, curating, writing a novel and the creation of a found footage film. In this self-presentation, Ronduda discloses his different attempts to find the right medium to speak about and analyze contemporary art. The full-length film turned out to be particularly effective medium in its ability to express the truth by means of fiction, placing him between creation and institutional structure. Film as a medium of interpreting art  seems to productively question fixed boundaries between research, criticism and art.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ronduda, Łukasz. (2020). Film fabularny jako narzędzie kuratora i badacza sztuki. Artium Quaestiones, (31), 209-236. https://doi.org/10.14746/aq.2020.31.8
Dział
OMÓWIENIA
Biogram autora

Łukasz Ronduda, Academy of Fine Arts, Warsaw

Art historian, curator, director. Associate Professor (prof. ASP dr hab.) at the Faculty of Management of Visual Culture at Academy of Fine Arts in Warsaw. Curator at Museum of Modern Art in Warsaw.  Author of books such as: Polska Sztuka lat 70. Awangarda (2009), Strategie subwersywne w sztukach medialnych (2006). Co-editor of (selection): Warsztat Formy Filmowej (with Marika Kuźmicz, 2017), Kino-Sztuka, zwrot kinematograficzny w polskiej sztuce współczesnej(with Jakub Majmurek, 2016). Curator of numerous exhibitions of contemporary art. Director of Performer (2015) oraz Serce Miłości (2017). The winner of Jerzy Stajuda Prize for Art Criticism (2018)

Bibliografia

 1. Brennan T., The Transmission of Affect, Ithaca–London 2004
 2. Cieński A., Problematyka stylistyczna „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadków”, Wrocław 1969
 3. Cook B., Ł .Ronduda, The Films of Franciszka and Stefan Themerson, London 2007
 4. Filipovic E., Artist as curator, London 2018
 5. Gorczyca Ł., Ł. Ronduda, W połowie puste. Życie i twórczość Oskara Dawickiego, Warszawa 2010
 6. Góra M., Sztuka Naszych Czasów. Recenzja „Serca miłości” Łukasza Rondudy, „Kultura Liberalna” 2017, 52(467), dostępny w internecie:
 7. pl/2017/12/19/gora-sztuka-naszych-czasow-serce-milosci-recenzja/> [dostęp: 22 sierpnia 2018]
 8. Jarecka D., „Performer” z Oskarem Dawickim w kinach. To film czy performance?, dostępny w internecie: <http://wyborcza.pl/1,75410,19007567,performer-z-oskarem-dawickim-w-kinach-to-film-czy.html> [dostęp: 26 sierpnia 2018]
 9. Kidner D., The Long and Short. The evolution of the ‘artist’s feature film’, „Frieze” 2015, 173, s. 110
 10. KwieKulik, red. Ł. Ronduda, G. Schollhammer, Warszawa–Wrocław–Wiedeń 2012
 11. Majmurek J., Ocalić gest, „Filmweb” 2015, 9 października, dostępny w internecie: <https://www.filmweb.pl/review/Ocali%C4%87+gest-17900> [dostęp: 26 sierpnia 2018]
 12. Majmurek J., Miłość i agon, „Krytyka Polityczna” 2017, 2 grudnia, dostępny w internecie: <http://krytykapolityczna.pl/kultura/film/milosc-i-agon/> [dostęp: 22 sierpnia 2018]
 13. Majmurek J., Ł. Ronduda, Kino-Sztuka. Zwrot kinematograficzny w polskiej sztuce współczesnej, Warszawa 2015
 14. Maliborski S., Przeleciał mnie dyskurs, „E-splot” 2011, 12 maja, dostępny w internecie: <http://www.e-splot.pl/?pid=articles&id=1262> [dostęp: 26 sierpnia 2018]
 15. Margolis H., Kino-sztuka: czy koledzy filmowcy są naszymi kolegami?, „Szum” 2015, 10, s. 112
 16. Margolis H., Performer, „Szum” 2015, 10, s. 165
 17. Nader L., Afektywna historia sztuki, „Teksty Drugie” 2014, 1, s. 14–40
 18. Oleszczyk M., Sztuka kochania, „Filmweb” 2017, 29 listopada, dostępny w internecie: <https://www.filmweb.pl/review/Sztuka+kochania-20815> [dostęp: 22 sierpnia 2018]
 19. Piwowarska B., Ł. Ronduda, Polska nowa fala. Historia zjawiska, którego nie było, Warszawa 2007
 20. Poprzęcka M., Na oko: „Serce miłości”, „Dwutygodnik.com” 2018, dostępny w internecie: <https://www.dwutygodnik.com/artykul/7593-na-oko-serce-milosci.html>[dostęp: 22 sierpnia 2018]
 21. Ronduda Ł., Strategie subwersywne w sztukach medialnych, Kraków 2006
 22. Ronduda Ł., Kino niezdolne do eksperymentu, „Gazeta Wyborcza” 2007, 11 grudnia, s. 8
 23. Ronduda Ł., Sztuka polska lat 70. Awangarda, Warszawa 2009
 24. Ronduda Ł., F. Zeyfang, 1, 2, 3 awangarda… Film/Sztuka pomiędzy Eksperymentem a Archiwum, Warszawa 2006
 25. Sielewicz N., opis wystawy „Bling Ring” w korespondencji z autorem, 7 lipca 2018
 26. Sienkiewicz K., Sztuka przypisów, „Dwutygodnik” 2011, 3, dostępny w internecie: <http://www.dwutygodnik.com/artykul/1996-sztuka-przypisow.html> [dostęp: 26 sierpnia 2018]
 27. Stachówna G., O melodramacie filmowym, w: Kino gatunków wczoraj i dziś, red. K. Loska, Kraków 1998, s. 28–46
 28. Sobolewski T., Już mieliśmy nową falę, „Gazeta Wyborcza” 2008, 1 kwietnia, s. 14
 29. Sobolewski T., Polak na Berlinale: Przepraszam za mój film, „Gazeta Wyborcza” 2015, 9 lutego, s. 5
 30. Szabłowski S., Śmierć Performera, „Dwutygodnik” 2011, 2, dostępny w internecie: <https://www.dwutygodnik.com/artykul/5849-smierc-performera.html> [dostęp: 26 sierpnia 2018]
 31. Informacja o filmie Cameo, galeria Triple Candie, New York, dostępna w internecie: <http://www.triplecandie.org/2010%20Cameo.html> [dostęp: 26 sierpnia 2018]
 32. Informacja o wystawie All that remains… The Teenagers of Socialism, galeria Waterside Project Space, London, dostępna w internecie: [dostęp: 26 sierpnia 2018]
 33. Informacja o projekcie Book Lovers, Museum van Hedendaagse Kunst w Antwerpii, dostępna w internecie: <https://ensembles.mhka.be/items/w-polowie-puste?locale-en> [dostęp: 26 sierpnia 2018]
 34. Informacja o konkursie NAGRODA FILMOWA Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Warszawa 2011, dostępna w internecie: <https://www.pisf.pl/aktualnosci/nagroda-filmowa-pisf-i-msn> [dostęp: 26 sierpnia 2018]
 35. Wypowiedzi na temat Warsaw Gallery Weekend, „wyborcza.pl” 2014, 26 września, dostępne w internecie: <http://wyborcza.pl/1,75410,16711245,Ekwiwalent_pieniezny__Artysci_mowia_o_ekonomii_podczas.html> [dostęp: 22 sierpnia 2018]