Opublikowane: 2021-01-19

Spis treści

Filip Lipiński

1-5

Studia nad kinem a historia sztuki

 François Albera; Małgorzata Grąbczewska

237-276

Ruch: kinowość w malarstwie i literaturze

Mieke Bal; Filip Lipiński

277-311

Biogramy

Filip Lipiński

437-441