Pressto.

Artium Quaestiones

Nr 28 (2017)

Spis treści

SPIS TREŚCI

Strona tytułowa PDF
. . 1-2
Spis treści PDF
. . 3-4

TEORETYCZNO-HISTORYCZNE PERSPEKTYWY FOTOGRAFII

Talbotowski paradygmat wizualności fotografii PDF
Stanisław Czekalski 5-32
Nowe widzenie – astrologiczny i astronomiczny wymiar wizji fotograficznej PDF
Dorota Łuczak 33-64
W poszukiwaniu „narodowości w fotografice” PDF
Maciej Szymanowicz 65-86
W przestrzeni wymiany. Obrazy Jacka Goldsteina i fotografie Olivera Wasowa PDF
Filip Pręgowski 87-110
Blackfaced white: rasowe przypadki negatywu PDF
Witold Kanicki 111-136
Pamięć autobiograficzna w czasach cyfryzacji PDF
Marianna Michałowska 137-160

PRZEKŁADY

Pałając pragnieniem. Narodziny fotografii PDF
Goeffrey Batchen 161-210
Fotografia po fotografii. Przerażenie ciała w przestrzeni cyfrowej. PDF
Hubertus von Amelunxen 211-226

VARIA

Polska i niemiecka historia sztuki w polemicznym dyskursie - sympozjum w Rogalinie w roku 1973. PDF
Adam Labuda 227-250
Ślad i (nie)obecność w twórczości Evy Kmentowej PDF
Luiza Kempińska 251-268

ARCHIWALIA

List Tadeusza Kantora PDF
Tadeusz Kantor 269-272
List, który zaginął PDF
Andrzej Turowski 273-278

Biogramy

Biogramy PDF
. . 279-281


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo