Narzędzie Treq w procesie ustalania polsko-czeskich par przekładowych

Main Article Content

Andrzej CHARCIAREK

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony jest wykorzystaniu korpusowego narzędzia Treq w procesie ustalania polsko-czeskich par przekładowych. Scharakteryzowano zasoby tekstowe polsko-czeskiego korpusu równoległego InterCorp pod względem ich przydatności w tłumaczeniu określonych gatunków tekstów. Omówiono funkcje narzędzia Treq. Na konkretnym przykładzie ustalenia czeskich ekwiwalentów przekładowych dla polskiego leksemu ciacho pokazano zarówno walory, jak i mankamenty aplikacji Treq.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
CHARCIAREK , A. (2020). Narzędzie Treq w procesie ustalania polsko-czeskich par przekładowych. Bohemistyka, (4), 531–550. https://doi.org/10.14746/bo.2020.4.4
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

  1. Inny słownik języka polskiego, (Ed.) M. Bańko, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
  2. Narodowy Korpus Języka Polskiego. Online: http://www.nkjp.pl dostęp: 02.02.2020]
  3. Oliva K. (a kol.): Polsko-český slovník, T. 1–2. Praha: Academia, 1999.
  4. Slovník nespisovné češtiny, Praha: Maxdorf, 2009.
  5. Slovník spisovného jazyka českého. Online: https://ssjc.ujc.cas.cz [dostęp: 02.02.2020]
  6. Velký slovník polsko-český i česko-polský (elektronický slovník), Lexicon 5. Brno: LINGEA, 2010.
  7. Wielki słownik języka polskiego. Online: https://www.wsjp.pl [dostęp: 02.02.2020]
  8. Čermák F., 2017, Korpus a korpusová lingvistika, Praha: Karolinum.
  9. Och F. J., Ney H., 2003, A systematic comparison of various statistical alignment models. Computational Linguistics 1:29, s. 19–51.
  10. Škrabal M., Vavřín M., 2017, Databáze překladových ekvivalentů Treq, Ča- sopis pro moderní filologii 99 (2), s. 245–260.