Miasto na skrzyżowaniu mórz i kontynentów. Wczesno- i średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe. Redakcja Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow, Wydawnictwo Lodziensia nr XXIII]

Main Article Content

Zdzisław Pentek

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Pentek, Z. (2018). Miasto na skrzyżowaniu mórz i kontynentów. Wczesno- i średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe. Redakcja Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow, Wydawnictwo Lodziensia nr XXIII]. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 24, 245-248. https://doi.org/10.14746/bp.2017.24.15
Section
Reviews