Vol. 24 (2017)
Issue Description

Czasopismo założone z inicjatywy
Prof. Włodzimierza Pająkowskiego

Articles IUS VALACHICUM

Anna Obara-Pawłowska
197-220
The image of Vlachs in the works by Jan Długosz
PDF (Język Polski)
Dalibor Jovanovski, Nikola Minov
221-240
Ioannis Kolettis. The Vlach from the ruling elite of Greece
PDF