New forms of memory institutionalisation in Balkans and Poland (comparative study of three cases)
PDF (Język Polski)

Keywords

institutionalisation
museum
exposition
memory
historical culture
social/political subjectivity
identity
public space
Macedonia
Bosnia
Poland

How to Cite

Bogusławska, M. (2018). New forms of memory institutionalisation in Balkans and Poland (comparative study of three cases). Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 24, 155–170. https://doi.org/10.14746/bp.2017.24.10

Abstract

The subject of the article is the characteristics of modern forms of memory institutionalization – the kind of commemorative practices and the related production and dissemination of knowledge in the public space. This topic seems especially important but also controversial in post-socialist countries, in which a major process of revision of the past is continues. This process becomes a part of the political pluralization of the public sphere and the expression of the emancipation of various previously marginalized groups. Using the example of the three museum:

Museum of the Macedonian Struggle for Sovereignty and Independence, War Childhood Museum in Sarajevo and „Polin” Museum of the History of Polish Jews, the author discusses: – the articulation and afirmation of subjectivity by means of museum as an institution

– the mechanism for shaping the authority of institutions so as to legimitize the interpretation of the past

– the relationship between the particular, often fragmented registers of the memory and the dominant power discourses.

https://doi.org/10.14746/bp.2017.24.10
PDF (Język Polski)

References

Publications

Buden Boris, Strefa przejścia. O końcu postkomunizmu, przeł. Michał Sutowski, Wydział Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.

Domańska Ewa, Mikrohistorie, Spotkania w międzyświatach, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

Douglas Mary, Jak myślą instytucje, przeł. Olga Siara, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2012.

Engelking Barbara, Leociak Jacek, Getto warszawskie – przewodnik po nieistniejącym mieście, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2001.

Kiš Danilo, Wariacje na tematy środkowoeuropejskie, w: tegoż, Homo poeticus, mimo wszystko, przeł. Danuta Cirlić-Straszyńska, Świat Literacki, Izabelin 1998, 116-135.

Kranz Tomasz, Muzea w byłych obozach w Polsce jako forma instytucjonalizacji pamięci, „Łambinowicki Rocznik Muzealny” 2003, nr 26, s. 9-22.

Leder Andrzej, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Warszawa 2014.

Lübbe Hermann, Muzealizacja, o powiązaniu naszej teraźniejszości z przeszłością, przeł. Elżbieta Paczkowska-Łagowska, w: Estetyka w świecie. Wybór tekstów, t. 3, red. Maria Gołaszewska, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filozofii, Kraków 1994, s. 7-29.

Moroz-Grzelak Lilla, Macedońska pamięć historyczna. Imaginarium pomnikowe, w: Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością, red. Paweł Chmielewski, Sławomir Lucjan Szczesio, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 381-396.

Pękala Teresa, Turbo-budowanie przeszłości w Skopje, w: tejże, Estetyczne konteksty doświadczenia przeszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 235-251.

Pollozhani Mixhait, Reincarnation of Socrealism In the Project Skopje 2014, „Interkulturalnost. Časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije” 2014, br. 07, s. 47-56.

Ricoeur Paul, Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. Janusz Margański, Universitas, Kraków 2007.

Sudjic Deyan, Kompleks gmachu, przeł. Agnieszka Rasmus-Zgorzelska, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa 2015, s. 169.

Szpociński Andrzej, Inni wśród swoich. Kultury artystyczne innych narodów w kulturze Polaków, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1999.

Величковски Владимир, Слики со историската тематика во Музејот на македонската борба, Музеј на македонската борба, Скопје 2014.

Wodiczko Krzysztof, Socjoestetyka, rozmowa z Adamem Ostolskim, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.