Polish-Romanian conferences in Suceava
PDF (Język Polski)

Keywords

„Polish Days” in Romania
Poles in Bucovina
Polish-Romanian conferences in Suceava

How to Cite

Nowak, K. (2018). Polish-Romanian conferences in Suceava. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 24, 171–196. https://doi.org/10.14746/bp.2017.24.11

Abstract

From 1999 Polish and Romanian humanists face each other on conferences in Suceava (Romanian Bucovina) which are part of “Polish Days” in Romania organized by the Association of Poles in Romania. Polish and Romanian historians, ethnographers, sociologists, politologists and linguists deliver lectures and discuss Polish-Romanian contacts and relations in the past and present. from the Polish part many historical lectures concern the interwar period and the problem of Polish refugees in Romania during the World War II. In the period between1918–1945 the relations between Poles and Romanians were rather friendly and now these topics are discussed most frequently. Among the Romanian historians there are more specialists on the relations between Moldova and the Polish Kingdom till the end of 18th century. Many historians focus on the Polish-Romanian relations in the years 1945–1989. Most of the lectures concerning the political present were delivered by the Poles. Cultural sections of the conference concentrate on mutual language influences, Polish–Romanian literature contacts, translations of Polish literature into Romania and Romanian literature into Poland, the analyses of literary works, Polish studies in Romania and Romanian studies in Poland, the perception of Romanian culture among the Poles and vice versa, the problems of religions, education, libraries, music and tourism. Polish etnographers concentrate on the problems of Polish Bucovinians but the most discussed subject is not the history of Polish Bucovinians but their local dialect. Most of the conference lectures were printed. “Polish Days” in Suceava are the most important event organized by the very active Association of Poles in Romania and they help breaking the stereotypes and enhance the integration between the Poles and Romanians.. In general the conferences in Suceava do not have their equivalent in the contacts between humanists of other countries.
https://doi.org/10.14746/bp.2017.24.11
PDF (Język Polski)

References

Publications

lat działalności Związku Polaków w Rumunii. 25 de ani de activitae a Uniunii Polonezilor di România, Suceava 2105.

Anghel Florin, Construirea sistemului „Cordon sanitare”. Relaţii româno-polone 1919-1926, Târgovişte 2008.

Biedrzycki Emil, Historia Polaków na Bukowinie, Warszawa- Kraków 1973.

Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne i kulturowe dziedzictwo Europy. Mai aproape unii de alţii. Polonezi şi români raportaţi la patromoniul istoric şi cultural al Europei, red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2007.

Bliżej siebie. Relacje polsko-rumuńskie. Mai aproape unii de alţii. Relaţii polono-romane, red. S. Iachimovschi, E.Wieruszewska, Suceava 2003.

Bliżej siebie. W kręgu relacji polsko-rumuńskich. Masi aproape unii de alţii. In lumena relatiilor polono-române, red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2005.

Bujak Jan, Zaczyny dziennikarstwa polskiego na Bukowinie, Kraków 2006.

Bukowina. Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu, red. H. Krasowska, E. Kłosek, M. Pokrzyńska, Z. Kowalski, Warszawa 2010.

Bukowina. Blaski i cienie „Europy w miniaturze”, red. K. Feleszko, J. Molas, W. Strutyński, Warszawa 1995.

Bukowina po stronie dialogu, red. K. Feleszko, Sejny 1999.

Bukowina - wspólnota kultur i języków, red. K. Feleszko, J. Molas, Warszawa 1992.

Burakowski Adam, Geniusz Karpat. Dyktatura Nicolae Ceauşescu 1965-1989, Warszawa 2008.

Czamańska Ilona, Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV wieku, Poznań 1996.

Dach Krzysztof, Polsko- rumuńskie stosunki polityczne w XIX wieku, Warszawa 1999.

Druga wojna światowa na tle stosunków polsko-rumuńskich. Al doilea război mondial pe fondul relaţiilor polono-române, red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2001.

Dubicki Tadeusz, Polscy uchodźcy w Rumunii 1939-1945. Studia i materiały, Warszawa 1995.

Dubicki Tadeusz, Internowanie płk. Józefa Becka w Rumunii (IX 1939-VI 1944), Opole 1997.

Feleszko Kazimierz, Bukowina moja miłość, t.1: Język polski na Bukowinie karpackiej do 1945 roku, red. A.Żor, Warszawa 2002.

Feleszko Kazimierz, Bukowina moja miłość t.2: Język polski na Bukowinie karpackiej po 1945 roku: Słownik, red. Rzetelska –Feleszko Ewa, Warszawa 2003.

Gogolewski Stanisław, Polska gwara trójjęzycznej wsi Kaczyki w Rumunii, Wrocław- Warszawa- Kraków- Gdańsk 1972.

Gotkiewicz Marian, Polskie osadnictwo czadeckiego i Orawy, Katowice 1939.

Górecki Janusz, Świadomość regionalna Polaków na Bukowinie, Kraków 2007.

Greń Zbigniew, Krasowska Helena, Słownik górali polskich na Bukowinie, Warszawa 2008.

Historia i dzień dzisiejszy relacji polsko-rumuńskich. Istoria şi prezentul relaţiilor polono-române, red. K. Stempel-Gancarczyk, E.Wieruszewska-Calistru, Suceava 2017.

Historyczne i kulturowe aspekty relacji polsko-rumuńskich. Aspectele istorice şi culturale ale relaţiilor polono-române, red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2016

Hrenciuc Daiel, România şi Polonia 1918-1931. Relaţii politice, diplomatice şi militarne, Botoşani 2002.

Hrenciuc Daniel, Pintescu Florin Istoria şi tradiţiile minorităţii poloneze, Suceava 2014.

Kastory Agnieszka, Rozbiór Rumunii w 1940 roku, Warszawa 2002.

Kluczek Agata, Dacja i jej mieszkańcy. Aspekty historii Dacji we współczesnej polskiej historiografii starożytności rzymskiej (w druku).

Kłosek Eugeniusz, Świadomość etniczna i kultura społeczności polskiej we wsiach Bukowiny rumuńskiej, Wrocław 2005.

Kocój Ewa, Świątynie, postacie, ikony. Malowane cerkwie i monastyry Bukowiny południowej w wyobrażeniach rumuńskich, Krakow 2006.

Kontakty polsko-rumuńskie na przestrzeni wieków. Relaţii polono-române de-a lungui timpului, red. S. Iachimovschi, E.Wieruszewska, Suceava 2001.

Krasowska Helena, Górale polscy na Bukowinie Karpackiej. Studium socjolingwistyczne i leksykalne, Warszawa 2006.

Mirska-Lasota Halina, Porawska Joanna, Wielki słownik rumuńsko-polski. Marele dicţionar român-polon, Kraków 2009.

O Bukowinie. Razem czy oddzielnie?, red. K. Feleszko, Piła- Warszawa 2000.

Obraz konfliktów między narodami słowiańskimi w XIX i XX wieku w historiografii, red. I. wowy-Kawka, Kraków 2007.

Pokrzyńska Magdalena, Bukowińczycy w Polsce. Socjologiczne studium rozwoju wspólnoty regionalnej, Zielona Góra 2010.

Polska i Rumunia na drodze do wzajemnego poznania. Polonezi şi Români pe drumul cunoaşteri reciproce, red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2002.

Polska i Rumunia- od historycznego sąsiedztwa do europejskiego partnerstwa. Polonia i România- de la vecinătatea istorică la perteneriatul European, red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2009.

Polska i Rumunia. Wspólnie-obok-blisko. Polonia şi România. Împreună-alături-aproape, red. S. Iachimovschi, K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceva 2105.

Polska i Rumunia-związki historyczne i kulturowe-przeszłość i dzień dzisiejszy. Polonia şi România- legături istorice şi culturale-trecut şi prezent, red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2011.

Polsko-rumuńskie związki historyczne i kulturowe. Legături istorice şi culturale polono-române, red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2013.

Relacje polsko- rumuńskie. Relaţii polono-române, red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2004.

Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Relaţii polono-române în historie şi cultură, red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2010.

Rojek Wojciech, Odyseja skarbu Rzeczypospolitej. Losy złota Banku Polskiego 1939-1950, Kraków 2000.

Rumuni i Polacy w Europie. Historia i dzień dzisiejszy. Români şi polonezi în Europa. Istorie şi prezent, red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2006.

Świat relacji polsko-rumuńskich. Lumea relaţiilor polono-române, red. K. Stempel-Ganczarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2012.

Walczak Henryk, Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1931, Szczecin 2008.

We wspólnocie narodów i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich. Comunitatea poparelor şi culturilor. În lumea relaţiilor polono-române, red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2008.

Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych. Bogăţia multiseculară a legăturilor istorice şi culturale polono-române, red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2014.

Willaume Małgorzata, Polacy w Rumunii, Lublin 1991.

Zdaniuk Bartłomiej, Konsolidacja państwa w Republice Mołdawii, Warszawa 2016.

Websites

http://dompolski.ro/pl/dom/, ostatni dostęp 12.12.2017.

http://dompolski.ro/pl/o-dniach-polskich/15-lat-dni-polskich/, ostatni dostęp 12.12.2017.

http://dompolski.ro/pl/dni-polskie-blizej-siebie-7-9-09-2017/, ostatni dostęp 12.12.2017.