Modernist narrative techniques in the screen adaptation of the novel „Minuet for Guitar”
PDF

Keywords

Vitomil Zupan
„Minuet for Guitar”
Živojin Pavlović
„Farewell until the Next War”
modernist novel
film adaptation
stream of consciousness
interior monologue

How to Cite

Rezoničnik, L. (2018). Modernist narrative techniques in the screen adaptation of the novel „Minuet for Guitar”. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 24, 143–154. https://doi.org/10.14746/bp.2017.24.9

Abstract

This contribution focuses on the novel „Minuet for Guitar”, by Slovenian author VitomilZupan, and its film adaptation, entitled „Farewell until the Next War”, by Serbian director Živojin Pavlović. Firstly the article deals with the novel from the perspective of modernistnarrative devices, and secondly it focuses on the analysis of its cinematic adaptation. Basedon the anthropological-morphological method of film analysis it establishes that ŽivojinPavlović used modernist narrative devices in film. Furthermore it studies how and throughwhich cinematic forms of expressions and methods stream of consciousness and memories areshown, as well as how essayistic style, fragmentariness, and associative style are expressed inaudio-visual representation.

https://doi.org/10.14746/bp.2017.24.9
PDF

References

Barbarič Nada, Uvodna razlaga, in: Menuet za kitaro, Vitomil Zupan, Ljubljana 1999, p. 13–37.

Berger Aleš, Na poti skozi čas in za seboj, in: Menuet za kitaro, Vitomil Zupan, Ljubljana 1984, p. 543–563.

Dolgan Marjan, Vitomil Zupan, Menuet za kitaro, „Sodobnost”, 1976, vol. 24, no 2, p. 172–176.

Eysteinsson Astradur, The concept of modernism, Ithaca/London 1992.

Giannetti Louis, Razumeti film, Ljubljana 2008.

Harlamov Aljoša, Slovenski modernistični roman. Doctoral thesis, Ljubljana 2016, p. 6–94; 108–121.

Kermauner Taras, Vztrajati, vsemu navkljub (Ob Zupanovem Menuetu), in: Menuet za kitaro, Vitomil Zupan. Murska Sobota 1980, p. 477–487.

Kos Janko, Konec modernizma, „Sodobnost”, 1988, vol. 36, no 3–7, p. 240–251; 386–393; 513–520: 655–662. Dlib. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-1KDYMBNY/?euapi=1&query=%27keywords%3dkonec+modernizma%27&pageSize=25 [Access: 3. 9. 2017].

Kuśmierczyk Seweryn, Wyprawa bohatera w polskim filmie fabularnym. Warsaw 2014, p. 11–34.

Pavlović Živojin, Nasvidenje v naslednji vojni, Ljubljana 1979, script no. 1327.

Pavlović Živojin, Nasvidenje v naslednji vojni, DVD, Ljubljana 1980.

Popek Simon, Naturalistična „podoba-nagon”: Živojin Pavlović v Sloveniji, „Ekran; revija za film in televizijo”, 2005, vol. 42, no 1–2, p. 20.

Rezoničnik Lidija, Poljski in slovenski literarni kanon obdobja modernizma v filmski adaptacji, Doctoral thesis, Ljubljana 2014, p. 81–95.

Rezoničnik Lidija, Modernistični pripovedni postopki v filmski adaptacji romana Menuet za kitaro, „Filološke pripombe”, 2017, vol. 15, no 1, p.72–85.

Rudolf Matevž, Ko beseda podobo najde. Slovenska literatura in film v teoriji in praksi (1984–2012), Ljubljana 2013, p. 73–143.

Rugelj Samo (ed.), Filmografija slovenskih celovečernih filmov 1931–2010, Ljubljana 2011, p. 168–169.

Šimenc Stanko, Slovensko slovstvo v filmu, Ljubljana 1983, p. 194–199.

Škulj Jola, Modernizem in njegove poteze v lirski, narativni in dramski formi. „Primerjalna književnost”, 1998, vol. 21, no 2, p. 45–74.

Šprah Andrej (ed.), Prekletstvo iskanja resnice. Filmska ustvarjalnost in teorija Živojina Pavlovića, Ljubljana 2012.

Šprah Andrej, Živojin Pavlović in partizanski film: razgradnja vizije pridobitev vojne in revolucije, „Kino!”, 2012, vol. 6, no 17–18, p. 230–272.

Vrdlovec Zdenko, Zgodovina filma na Slovenskem 1896–2011, Ljubljana 2013, p. 469–476.

Zorman Barbara, Sence besede. Filmske priredbe slovenske literature (1948–1979), Koper 2009, p. 13–51; 103–160.

Zupan Vitomil, Menuet za kitaro, Ljubljana 1984.

Zupan Vitomil, Minuet for Guitar, Champaign/Dublin/London 2011.

Zupan Sosič Alojzija, Pimlico in Neznosna lahkost bivanja kot maturitetna romana, „Jezik in slovstvo”, 2006, vol. 51, no 6, p. 25–45.

Zupan Sosič Alojzija, Govor v sodobnem slovenskem romanu, „Slavistična revija”, 2015, vol. 63, no 2, p. 183–195.