Hypomnemata byzantina. Prace ofiarowane profesorowi Maciejowi Salamonowi, (eds.) Jacek Bonarek, Stanisław Turlej, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowch Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Wydawnictwo-Drukarnia Marland 2, Piotrków Trybunalski 2017, pp. 166.

Main Article Content

Mirosław Leszka

Abstract

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Leszka, M. (2019). Hypomnemata byzantina. Prace ofiarowane profesorowi Maciejowi Salamonowi, (eds.) Jacek Bonarek, Stanisław Turlej, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowch Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Wydawnictwo-Drukarnia Marland 2, Piotrków Trybunalski 2017, pp. 166. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 25, 333-335. https://doi.org/10.14746/bp.2018.25.21
Section
Reviews