Hypomnemata byzantina. Prace ofiarowane profesorowi Maciejowi Salamonowi, (eds.) Jacek Bonarek, Stanisław Turlej, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowch Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Wydawnictwo-Drukarnia Marland 2, Piotrków Trybunalski 2017, pp. 166.
PDF (Język Polski)

How to Cite

Leszka, M. (2019). Hypomnemata byzantina. Prace ofiarowane profesorowi Maciejowi Salamonowi, (eds.) Jacek Bonarek, Stanisław Turlej, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowch Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Wydawnictwo-Drukarnia Marland 2, Piotrków Trybunalski 2017, pp. 166. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 25, 333–335. https://doi.org/10.14746/bp.2018.25.21

Abstract

.
https://doi.org/10.14746/bp.2018.25.21
PDF (Język Polski)