Pressto.

Nagłowek strony

Vol 25 (2018)

Spis treści

Artykuły

Góry Hemos a bizantyńskie wpływy kulturowe i gospodarcze na wczesnośredniowieczną Bułgarię PDF
Kirił Marinow 7-42
Gabriel Radomir (1014–1015) i Jan Władysław (1015–1018), władcy państwa bułgarskiego w źródłach bizantyńskich PDF
Mirosław Jerzy Leszka 43-51
Wielkie zło i herezje Eutychesa. Wokół wątku podboju Dalmacji w Latopisie popa Duklanina PDF
Wawrzyniec Kowalski 53-67
Misja Sędziwoja z Szubina do Zadaru. Epizod z czasów bezkrólewia w Polsce 1382-1384 PDF
Dariusz Adam Wróbel 69-88
Elity Raguzy w perspektywie francuskich administratorów Prowincji Iliryjskich PDF
Wojciech Sajkowski 89-99
„Epopeja jezuitów” w dawnej stolicy wezyrów. Gimnazjum w Trawniku PDF
Lilla Janina Moroz-Grzelak 101-111
Serbskie kręgi finansowe w Chorwacji na przełomie XIX i XX wieku. Kontekst społeczno-polityczny PDF
Jędrzej Paszkiewicz 113-127
"A Body Without a Head". The Elite of the Muslim Minority in the Bulgarian Lands at the Turn of the 20th Century PDF (English)
Krzysztof Popek 129-141
Yugoslav diplomats during the interwar period PDF (English)
Srdjan Micic 143-159
Arso Jovanović – an erased biography PDF (English)
Vlatka Vukelić, Vladimir Šumanović 161-180
Wędrując śladami umarłych. Foto-teksty Dašy Drndić PDF
Sabina Giergiel 181-196

Artykuły. Ius Valachicum

Status Wołochów w jedenastowiecznym Bizancjum (wg Rad Kekaumena) PDF
Jarosław Dudek 197-218
Wołosi/Vlasi z terenów Hercegowiny w świetle defterów osmańskich z XV i XVI wieku PDF
Ilona Czamańska 219-249
La colonisation valaque sur les versants nord des Carpates pendant le Petit Âge Glaciaire (aux XVe et XVIe siècles) PDF (English)
Grzegorz Jawor 251-268
,,Na sałasie ni ma pani lekko“. Życie codzienne pasterzy wołoskich na szałasach na pograniczu polsko-słowackim w XXI wieku jako dziedzictwo kulturowe regionu Karpat (wybór zagadnień) PDF
Ewa Maria Kocój 269-295
Tożsamość na pograniczu. Ludność romańskojęzyczna wschodniej Serbii PDF
Ewa Nowicka 297-324

Recenzje

Zofia A. Brzozowska, Mirosław J. Leszka, Maria Lekapene, Empress of the Bulgarians. Neither a Saint nor a Malefactress, translated by Marek Majer, Artur Mękarski, Michał Zytka, Łódź-Kraków 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 226+2 nlb., il. [w serii Byzantina Lodziensia XXXVI] PDF
Zdzisław Pentek 325-327
Stanisław Cieślak SJ, Ndre Mjeda dhe jezuitët e tjerë të Provincës së Venecies në Krakov, tłum. Leonard Zissi, (Ndre Mjeda i inni jezuici z prowincji weneckiej w Krakowie), Tirana 2018, ss. 192. PDF
Tadeusz Czekalski 329-332
Hypomnemata byzantina. Prace ofiarowane profesorowi Maciejowi Salamonowi, pod redakcją Jacka Bonarka i Stanisława Turleja, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowch Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Wydawnictwo-Drukarnia Marland 2, Piotrków Trybunalski 2017, ss. 166. PDF
Mirosław Leszka 333-335
Wojciech Jóźwiak, Obraz początku i końca średniowiecznego państwa w bułgarskiej powieści historycznej z lat 1874-1989, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ss. 290. PDF
Lilla Janina Moroz-Grzelak 337-341
Bojan Miljković, Čudotvorna ikona u Vizantiji, Vizantološki Institut Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd 2017, ss. 333. PDF
Błażej Andrzej Cecota 343-350
Jan Mikołaj Wolski, Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, ss. 225 [= Byzantina Lodziensia, t. XXX]. PDF
Andrzej Rafał Hołasek 351-357

Omówienia

Jubileusz Prof. dr hab. Danuty Quirini-Popławskiej PDF
Zdzisław Pentek 359
Sprawozdanie z konferencji XVII Balcanicum: Elity społeczne i ekonomiczne na Bałkanach (Poznań, 26-27 października 2018) PDF
Wojciech Sajkowski 361-362


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo