Jan Mikołaj Wolski, Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, pp. 225 [= Byzantina Lodziensia, vol. XXX].

Main Article Content

Andrzej Rafał Hołasek

Abstract

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Reviews