Jan Mikołaj Wolski, Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, pp. 225 [= Byzantina Lodziensia, vol. XXX].
PDF (Język Polski)

Keywords

Bułgaria średniowieczna
monastycyzm
hagiografia
źródła normatywna

How to Cite

Hołasek, A. R. (2019). Jan Mikołaj Wolski, Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, pp. 225 [= Byzantina Lodziensia, vol. XXX]. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 25, 351–357. https://doi.org/10.14746/bp.2018.25.20

Abstract

.
https://doi.org/10.14746/bp.2018.25.20
PDF (Język Polski)