Jan Mikołaj Wolski, Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, pp. 225 [= Byzantina Lodziensia, vol. XXX].

Main Article Content

Andrzej Rafał Hołasek

Abstract

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Hołasek, A. R. (2019). Jan Mikołaj Wolski, Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, pp. 225 [= Byzantina Lodziensia, vol. XXX]. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 25, 351-357. https://doi.org/10.14746/bp.2018.25.20
Section
Reviews