"Jesuits' epos" in the former capital of the viziers. Gymnasium in Travnik
PDF (Język Polski)

Keywords

Bosnia and Herzegovina
Travnik
Erik Brandis
Jesuit education
black legend of the Jesuits

How to Cite

Moroz-Grzelak, L. J. (2019). "Jesuits’ epos" in the former capital of the viziers. Gymnasium in Travnik. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 25, 101–111. https://doi.org/10.14746/bp.2018.25.6

Abstract

The article focuses on presenting the history of the Jesuit gymnasium in Travnik in the context of socio-political context. . The traces of this education have been preserved in the memories of Miljenko Jergović and by Emir Kusturica. Their short, proud references to the education of their ancestors who attended the gymnasium in Travnik are just a pretext to indicate the circumstances, goals and tasks of the Jesuits who after the restoration of their order after a few decades of dissolution in 1882 opened a school in Travnik and Sarajevo seminary.
https://doi.org/10.14746/bp.2018.25.6
PDF (Język Polski)

References

Andrić I., Konsulowie ich cesarskich mości, tłum. H. Kalita, Łódź 1978.

Banaszak M., Historia Kościoła katolickiego, t. 3. Czasy nowożytne 1758-1914, Warszawa 1991.

Britanica. Edycja polska, t. 18, Poznań 2000.

Czermiński M., Z podróży po Bośni i Hercegowinie, Kraków 1899.

Enciklopedija Jugoslavije, red. A. Benac, S. Ćirković, I. Gotić et al., Zagreb 1988.

Franco J. E., Le mythe Jésuite. Au Portugal, au Brésil, en Orient et en Europe (XVI-XX Siècles), Paris, Lisbonne, São Paulo 2008.

Jergović M., Ojciec, tłum. M. Petryńska, Wołowiec 2012.

Kusturica E., Gdzie ja jestem w tej historii?, tłum. G. Hałat, M. Goreń, Warszawa 2014.

Listy z Bośni, Sarajewo 24 sierpnia, „Wędrowiec” 1880, nr 192, s. 181-182.

Lončarević V., Draži od bečkih časti bio mu je siromašni narod Bosne Erik Brandis – legendarni profesor i glasovit prirodoslovac, „Glas Koncila”, 6. rujna 2017.

Miklobušec V., Nepoznato o poznatome — isusovci u Bosni, „Obnovljeni život: časopis za filozofiju i religijske znanosti” 2014 t. 69, z. 4, 523–542.

Moroz-Grzelak L. Bracia Słowianie. Wizje wspólnoty a rzeczywistość, Warszawa 2011.

Moroz-Grzelak L., Ekumena a obcość w pismach Pawła Smolikowskiego. Misje katolickie w dziewiętnastowiecznej Bułgarii, w: Chrześcijański Wschód i Zachód. Formy dialogu. Wzory kultury. Kody pamięci, red. I. Lis-Wielgosz, W. Jóźwiak, Poznań 2012, s. 501-513.

Moroz-Grzelak L., Poszukiwanie tożsamości wspólnotowej a samoidentyfikacja etniczna mieszkańców Bośni i Hercegowiny w świetle literatury, „Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne” 2017, t. XXVI, s. 151-162.

Opća enciklopedija Jugoslovenskog leksikografskog zavoda, t. 3, Zagreb 1977.

Rojgosz Ł., [Wywiad z Andrzejem Zybałą] Stłamszeni przez „brukowy romantyzm”, przez wieki pod butem jezuitów, zakochani w wolności szlacheckiej, sarmatyzmie i powstaniach. Dlaczego Polacy mentalnie są na wojnie z całym światem? https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/tozsamosc-zbiorowa-polakow-dlaczego-mysla-tak-jak-mysla/ltvnqvy [dostęp: 02.11.2018].

Starčević A., Djela dra. Ante Starčevića, Knjiga I–III, knj. 3 Znanstveno-političke razprave, Odbor Kluba Stranke prava, Zagreb, 1896.

Starčević A., Politički spisi, izbor i predgovor Tomislav Ladan, Znanje, Zagreb, 1971.

Vrhbosanska nadbiskupija, http://vrhbosanska-nadbiskupija.org [dostęp: 29.10.2018].

Zekić M., Musilimanski odgovor izazovima Okcidenta. Islamizacija Zapada ili vesternizacija islamskog svijeta. S posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu i bosanskohercegovačke muslimane – Bošnjake, Poznań 2016.