Identity on the borderland. Romance population of Eastern Serbia
PDF (Język Polski)

Keywords

Vlachs
Cincari
eastern Serbia
identity

How to Cite

Nowicka, E. (2019). Identity on the borderland. Romance population of Eastern Serbia. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 25, 297–324. https://doi.org/10.14746//bp.2018.25.16

Abstract

The article concentrates on the analysis of ethnic identity of two romance groups living on the territory of Eastern Serbia: Vlachs and Cincars Aromanians).This area is a borderland, culturally, linguistically and politically; the situation significantly influences the ethnic identity choices of the two studied groups. The article is based on the data collected during three field studies: in 2015, 2016 and 2017. The author analyses in-depth interviews with Vlachs and Cincars, active in ethnic organizations and movements. Both aspects of the identity: psychological and behavioural are investigated, on one hand these aspects find expression  in utterances, and on the other hand in behaviours and activities of both studied groups.

https://doi.org/10.14746//bp.2018.25.16
PDF (Język Polski)

References

Adamczuk Lucjan, Łodziński Sławomir, Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku. Warszawa 2006.

Barth Fredrik, Ethnic Groups and Boundaries, Boston 1969.

Koseski Adam, Bałkańskie konflikty etniczne na przełomie XX i XXI stulecia, w: Bałkany. Etnokulturowe podłoże konfliktów, red. W. Konarski, A. Koseski, Warszawa 2006, s. 93-120.

Luković Miloš, Sezonowe migracje pasterzy na Bałkanach: charakter, historia, transformacje, „Res Historica”, 2016, nr 40.

Łodziński Sławomir, Etniczność i jej miary. Przypadek pytań „etnicznych” w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności w Polsce w 2011 roku, w: Antropologiczne inspiracje. Księga Jubileuszowa dla profesor Ewy Nowickiej, Warszawa 2013, s. 161-179.

Łodziński, Sławomir, Warmińska Katarzyna, Gudaszewski Grzegorz, Szmeja Maria, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku Warszawa 2015.

Markus Hazel, Self-schemata and processing information about the self, „Journal of Personality and Social Psychology”, 1977 t. 35, s. 63-78.

Nowicka Ewa, Swojskość i obcość jako kategorie analizy socjologicznej, w: Swoi i obcy, red. E. Nowicka, Warszawa 1990.

Popović Dušan, O cincarima: prilozi pitanju postanka naseg gradanskog drustva, Beograd 1937.

Tanty Mieczysław, Bałkany XX wieku. Dzieje polityczne, Warszawa 2003.

Ustawa o ochronie praw i wolności mniejszości narodowych, Устав Републике Србије. 2006, http://www.parlament.gov.rs/upload/documents/Ustav_Srbije_pdf.pdf [dostęp 03.07.2018].