Following the Footsteps of the Dead. Daša Drndić’s Photo-texts
PDF (Język Polski)

Keywords

Daša Drndić
literature
memory
photography
Zagreb
space
archive

How to Cite

Giergiel, S. (2019). Following the Footsteps of the Dead. Daša Drndić’s Photo-texts. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 25, 181–196. https://doi.org/10.14746/bp.2018.25.11

Abstract

The starting point for the article is the conviction that in her books, the Croatian author Daša Drndić consistently explores the themes of memory and oblivion about Holocaust and the World War II victims. The paper juxtaposes the excerpts from her two novels: April in Berlin (2009) and EEG (2016). In both of them, the author inserts peculiar photo-texts in which the visual layer mingles with the linguistic one. In the first one, this relation is obvious (photographs and text are set together here), whereas in the second one it is more ambiguous. However, I endeavor to demonstrate that using language, Drndić manages to create the unusual graphic “pictures in motion” that simultaneously envision the contemporary Zagreb as well as the same city from the 1940s. The interpretation of such fragments is additionally enhanced with the considerations on the Croatian capital city’s space which is filled with multiple signs of “difficult heritage” (Sharon Macdonald’s term).
https://doi.org/10.14746/bp.2018.25.11
PDF (Język Polski)

References

Adamczyk-Garbowska M., Uzupełnianie pamięci – izkor bicher jako świadectwo i inspiracja, w: Zagłada Żydów. Pamięć narodowa a pisanie historii w Polsce i we Francji, red. B. Engelking, J. Leociak, D. Libionka, A. Ziębińska-Witek, Lublin 2006, s. 161–170.

Assman A., Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, przeł. P. Przybyła, w: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009, s.101–142.

Baer U., Umiejscowić pamięć: współczesna fotografia, Holokaust i tradycja pejzażu, w: Pamięć i afekty, red. Z. Budrewicz, R. Sendyka, R. Nycz, Warszawa 2014, s. 245–283.

Barthes R., Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa 2008.

Drndić D., April u Berlinu, Zaprešić 2009.

Drndić D., Belladonna, Zaprešić 2012.

Drndić D., EEG, Zaprešić 2016.

Drndić D., Sonnenschein. Powieść dokumentalna, przeł. D. J. Ćirlić, Wołowiec 2010.

Giergiel S., Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i zapominania we współczesnej prozie postjugosłowiańskiej, Opole 2012.

Goldstein I., Holokaust u Zagrebu, współautor S. Goldstein, Zagreb 2001.

Goldstein I., Zagreb 1941–1945., Zagreb 2011.

Jergović M., Ruta Tanenbaum, przeł. M. Petryńska, Wołowiec 2008.

Każda ofiara ma imię-Every victim has a name, Lublin 2014.

Kiš D., Encyklopedia umarłych, przeł., D. Ćirlić-Straszyńska i Ch. Arvanitidis, Warszawa 1991, s. 51–80.

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2000.

Leboš S., Kultura promjene, https://www.academia.edu/11046690/Kultura_promjene [dostęp: 11.01.2018].

Lukić J., Bol pamćenia i bol zaborava: (anti)povijesni romani Daše Drndić, „Treća” 2010, nr 2, s. 23–34.

Michałowska M., Foto-teksty. Związki fotografii z narracją, Poznań 2012.

Michałowska M., Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamięci, Kraków 2007.

Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, współpraca J. Kalicka, Warszawa 2014.

Rewers E., Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005.

Romano J., Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodno oslobodilačkog rata, Beograd 1980.

Rybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014.

Saryusz-Wolska M., Pamięć i miasto, w: eadem, Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach, Warszawa 2011.

Sekula A., Czytanie archiwum. Fotografia między pracą a kapitałem, przeł. K. Pijarski Warszawa 2010.

Sendyka R., Co widać z góry. Inne miasto i jego trudne dziedzictwo, http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/144/197 [dostęp: 17.11.2017].

Sendyka R., Miejsca, które straszą (afekty i nie-miejsca pamięci), w: Pamięć i afekty, op. cit., s. 285–307.

Sendyka R., Pryzma – zrozumieć nie-miejsce pamięci (non-lieux de memoire), „Teksty Drugie” 2013, nr 1–2, s. 323–344.

Sewior K., Stawiając opór nieistnieniu. Ruta Tannenbaum Miljenka Jergovicia jako narracja postraumatyczna, „Porównania” 2013, nr 12, s. 117–136.

Shallcross B., Rzeczy i Zagłada, Kraków 2010.

Ubertowska A., Rysa, dukt, odcisk. O spektrologiach Zagłady, „Teksty Drugie” 2016, nr 2, s. 102–121.

Ubertowska A., Świadectwo-trauma-głos. Literackie reprezentacje Holokaustu, Kraków 2007.

Zlatar A., Tekst, tijelo, trauma, Zagreb 2004.

Zna li se 1941–1945. Antisemitizam-Holokaust-Antifašizam, red. O. Kraus, Zagreb 1996.

Zorić S., Kultura zaborava – upoznavanje nepoznatog Zagreba, http://www.lupiga.com/vijesti/kultura-zaborava-upoznavanje-nepoznatog-zagreba [dostęp: 05.02.2018].

Židovski Zagreb. Kulturno-povijesni vodič, red. A. Laslo, Zagreb 2011.

http://zagrebjavniprostor.tumblr.com/post/84447866718/obnova-francuskog-paviljona-u-sklopu-zagreba%C4%8Dkog [dostęp: 12.01.2018].