Bojan Miljković, Čudotvorna ikona u Vizantiji, Vizantološki Institut Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd 2017, pp. 333.
PDF (Język Polski)

How to Cite

Cecota, B. A. (2019). Bojan Miljković, Čudotvorna ikona u Vizantiji, Vizantološki Institut Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd 2017, pp. 333. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 25, 343–350. https://doi.org/10.14746/bp.2018.25.19

Abstract

.
https://doi.org/10.14746/bp.2018.25.19
PDF (Język Polski)